Önkormányzati és EP választások 2024: felhívás a hirdetési árjegyzékek megküldéséről

2024. március 14. (csütörtök)

Az Állami Számvevőszék felhívja a figyelmet, hogy a választási eljárásról szóló törvény szerint a 2024. évi önkormányzati választásokat, illetve az európai parlamenti képviselők választását megelőző kampányidőszakban politikai hirdetést csak az a sajtótermék tehet közzé, amely előzőleg a hirdetési árjegyzékét az ÁSZ részére megküldte. Az ÁSZ 2024.03.20. 16:00 óráig fogadja be a hirdetési árjegyzékeket.

A politikai hirdetések választási kampányidőszak alatti közzétételéről a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 148. §-a rendelkezik. Ez alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint sajtóterméknek minősülő, hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül juttatják el hirdetési szolgáltatásaik árjegyzékét az Állami Számvevőszék részére, amelyet az nyilvántartásba vesz és honlapján közzétesz.

A fenti törvényi előírások értelmében az érintett sajtóorgánumok a 2024. évi önkormányzati választások és az európai parlamenti képviselők választása előtti kampányidőszakra vonatkozó árjegyzékeiket 2024. március 20. 16:00 óráig juttathatják el az Állami Számvevőszékhez. Az ÁSZ elektronikus úton az onko_valasztas@asz.hu illetve az ep_valasztas@asz.hu címen, postai úton a 1364 Budapest 4. Pf. 54. címen, személyesen pedig hivatali időben a 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. címen fogadja az árjegyzékeket.

Az Állami Számvevőszék kéri, hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy az árjegyzékeket választásonként, a megfelelő e-mail címre küldjék.

Az Állami Számvevőszék az árjegyzékeket sajtótermékek szerinti bontásban a www.asz.hu oldalon teszi közzé, a lista a választás kiírását követően a „Választások” menüpont alatt lesz megtekinthető. A szavazás napját követő 15 napon belül a sajtóorgánumoknak azt is tudatniuk kell, hogy milyen politikai hirdetéseket közöltek a kampányidőszakban. A részletes listát az ÁSZ honlapján szintén közzéteszi, így egyértelműen kiderül majd, hogy az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban, milyen terjedelemben jelentették meg az egyes sajtótermékek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÁSZ a sajtótermékek által megküldött árjegyzékeket ellenőrzés és változtatás nélkül teszi közzé, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal.