„Országos szinten is elismert márkanév lett az Asbóth”

2014. április 22. (kedd)

Minősített referenciaintézmény címet kapott a keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium, amely példaértékű, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval bír. A Monitor Magazin Csótár András igazgatót kérdezte.

– Mit jelent ez a cím az iskolának?
– Büszkék vagyunk a cím elnyerésére. Nagyon sok munka van az elismerés mögött. A nevelési-oktatási intézmények zömének nincs olyan szakmai és eszközrendszere, hogy pályázni tudjon rá, a jelentkezők közül pedig végül csak nagyon kevesen kapják meg az elismerést. Az országban tizenhárom intézménynek sikerült eddig, ebben az óvodák, az általános iskolák és a középiskolák is benne vannak. A Nyugat-Dunántúl régióban csak az Asbóth érdemelte ki, ezért különösen fontos nekünk ez a cím.

– Mit értékeltek a minősítő csoport tagjai?
– A kompetenciaalapú nevelést, oktatást mintaadóan alkalmazó intézmény vagyunk. A minősítő szakemberek szerint is egyedi, más intézmények előtt is példaértékű, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlatú, szervezeti innovációjú és ezt átadni képes intézmény az Asbóth.

– Mi a kritériuma a referenciaintézménnyé válásnak?
– A referenciaintézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, tanulmányozható, komplex módon vagy elemeiben átvehető. Munkakultúrájukat nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolataik erősek. Folyamatos önfejlesztésre kész, magas szintű önértékelési rendszert működtető intézmények, ahol kitűnő a szervezeti kultúra, és a pedagógusok között aktív az együttműködés.

– Minek köszönhető mindez az Asbóthban?
– Kifejlesztettük a minőségirányítási rendszerünket, amelyet a pécsi egyetemen akkreditáltattunk. Olyan rendszert dolgoztunk ki, amely a munkánk minden területét felöleli és felügyeli, a folyamatainkat pontosan szabályozza. Gyűjtjük a működésünkkel kapcsolatos visszajelzéseket, amelyekre azonnal reagálni tudunk, jobbítva a saját minőségünket. A személyi háttér is kiemelkedő nálunk. A munkatársaim elkötelezett és kiváló szakemberek. Mi hittel valljuk, hogy hozzá tudunk és akarunk is tenni a diákok neveléséhez, oktatásához. A kollégáim a megszerzett és folyamatosan fejlesztett tudásukat magas szinten képesek átadni a diákoknak és a saját munkatársaiknak egyaránt. Ezért egy összetartó, folyamatosan fejlődésre kész közösséget alkotunk, ahol nem maradnak el az eredmények sem. Az idén országos és nemzetközi szakmai sikerek egész sorával örvendeztetnek meg minket a diákjaink, amelyek mögött a kiváló tanáraik sok-sok éves munkája áll. Mára nemcsak a megyében, de országos szinten is elismert márkanév lett az Asbóth.

(forrás, fotó: Monitor Magazin www.monitormagazin.hu)