Orvos, városvezető, családapa – végső búcsú Dr. Ifi Ferenctől

2020. december 14. (hétfő)

Nem csak családját, hanem betegeit és a várost is hatalmas veszteség érte halálával – hangzott el Dr. Ifi Ferenc búcsúztatásán. A családtagok, kollégák, ismerősök és a város vezetése a Főtéri templomban búcsúzott el az elhunyttól. A szertartáson elhangzott, Dr. Ifi Ferenc családapaként, orvosként és városvezetőként is lelkiismeretes, becsületes életet élt.

November 24-én, életének 74. évében, tragikus hirtelenséggel hunyt el Dr. Ifi Ferenc. Családtagok, kollégák, ismerősök és város vezetése búcsúzott tőle. Nekrológjában elhangzott, Dr. Ifi Ferenc 1947-ben született Balatonberényben, már fiatalon elhatározta, hogy orvos lesz. Zalaegerszeg és Felső-Ausztria után került a keszthelyi kórházba a kiváló diagnoszta, aki két évtizedig vezette az itteni radiológiai osztályt. A lelkiismeretes orvos fontosnak érzete önkormányzati képviselői feladatinak ellátását, több bizottsági pozíciót is ellátott, utolsó ciklusában a Pénzügyi és Jogrendi Bizottságot vezette. 1989-től a KDNP tagja, hosszú ideig elnöke volt. Méltatásában elhangzott, hogy Ifi Ferenc igazi családapa volt, aki a szeretet és a család erejében hitt – idézte a család által írtakat Tál Zoltán plébános.

„Tetteit mindvégig segítőkészsége, a család és mások szeretete, egyenessége, a rászorulók megsegítése vezérelte. Hitvallása volt, hogy Isten minden teremtményéért – legyen az ember, vagy állat – felelősséggel tartozunk, minden élőlényt szeretnünk kell, hiszen csak ez a szeretet hozhat békét és hosszú távú fennmaradást a világban” – hangzott el a szertartáson.

Dr. Ifi Ferenc a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba járt. Bencés osztálytársai a járvány miatt csak lélekben tudtak búcsúzni tőle. Levelükben felidézték, annak a balatonberényi fiúnak a képét, akinek arcáról huncut mosoly, szeméből határozottság, céltudatosság, szeretet és erő sugárzott.

„Ez az erő, segíteni akarás szőtte át egész jellemedet, Istenbe vetett hitedet, családod és osztálytársaid iránti szeretetedet” – idézték a bencés diáktársakat.

Még a halála előtti órákban is a városért dolgozott – idézte fel Keszthely polgármestere. Nagy Bálint Keszthely város nevében búcsúzott Dr. Ifi Ferenctől. Úgy fogalmazott, halálával veszített családja, betegei és Keszthely városa is. Nagy Bálint méltatta Ifi Ferenc városvezetői munkáját, melyet erős szociális érzékenységgel és bölcsességgel végzett.

„Magam sokat tanultam Feritől, mindig számíthattam lelkiismeretes munkájára, józanságára, bölcs tanácsaira, ami személy szerint nagyon fog hiányozni nekem is. Ő volt az, aki mindig, minden körülmények között a visszafogott, keresztény értékeket képviselte. Egy igazi mentor volt ő, hiányát érezni fogjuk mindig” – búcsúzott Nagy Bálint polgármester.

Nagy Bálint hozzátette, polgármesterként kötelességének tartja Ifi Ferenc szellemiségét őrizni és tovább vinni.

Dr. Ifi Ferenc hét gyermeket nevelt fel, a család nevében Benedek szólt. Az elhunyt legfiatalabb gyermeke úgy fogalmazott, édesapja boldogságban, becsületben telt 73 éve alatt megannyi jót tett, megmentett sok száz életet és létrehozott, felnevelt hét újat. Testvérei nevében fejezte ki háláját azért, amit adott nekik élete során: „A jó Isten megadta neked, hogy hozzád méltóan, úgy haltál meg, ahogy éltél: csendesen, szerényen, meghitten, a kis szobádban, munka közben. Hiányozni fognak a meglátásaid, bölcs tanácsaid, frappáns válaszaid, az, hogy oda bújjak hozzád és azt mondjam, szeretlek édesapa. De hiszem, hogy onnan, fentről figyelsz ránk, segítesz döntéseinkben, egyengeted utunkat. Remélem egyszer majd még találkozunk, addig is megpróbálok a te példád szerint élni. Köszönöm mindent, nyugodj békében édesapa.”

Dr. Ifi Ferencet a város saját halottjának tekinti. Temetésére a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően szűk, családi körben került sor. Dr. Ifi Ferenc hamvait a Szent Miklós temetőben helyezték örök nyugalomra.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/7667-orvos-varosvezeto-csaladapa-vegso-bucsu-dr-ifi-ferenctol