Összefogás Keszthely turizmusáért

2009. március 5. (csütörtök)

Ünnepélyes keretek között együttműködési és támogatási megállapodást kötött egymással Keszthely Város Önkormányzata és a tavaly megalakult Keszthelyi Turisztikai Egyesület. A szerződéseket Ruzsics Ferenc polgármester és Bubla Zoltán, az egyesület elnöke írta alá csütörtök délelőtt a városházán. A rendezvényen részt vett Vargáné Várkonyi Erzsébet, az önkormányzat Turizmus és Külkapcsolatok Bizottságának elnöke is.

A szervezet megalakulásának célját és körülményeit Bubla Zoltán ismertette. A Keszthelyi Turisztikai Egyesület létrehozásakor fontos szempont volt, hogy megfeleljen a nemzetközi Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) modellnek, mely bevált módja az ilyen célú szerveződéseknek és a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia is támogatja az együttműködés ezen formáját. Az elnök elmondta, hogy a 2008. májusában 19 taggal létrehozott egyesület hosszú hónapokat volt kénytelen várni arra, hogy idén januárban a Zala Megyei Bíróságon végre jogerőre emelkedjen a bejegyzéséről szóló határozat. A januári gyűlésükön harminc főre nőtt a taglétszám; az alapító önkormányzaton kívül több, a turizmusban érdekelt magánszemély, szálláshely-tulajdonos, turisztikai szolgáltató, utazási iroda résztvevője az egyesületnek. Emellett oktatási és művelődési intézmény, múzeum, civil szervezet és nem kimondottan az idegenforgalomban tevékenykedő cég is tagja a szerveződésnek, valamint pártoló tagként csatlakozott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága is. Az egyesület munkaszervezetét a Tourinform iroda és a mögötte álló Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda nonprofit Kft biztosítja.

Az elnök szerint az egyesületi keret összehangolt munkát tesz lehetővé, és ezzel termékeny közös gondolkozás, eredményes párbeszéd alakulhat ki az idegenforgalom szereplői között. Az egyesület jövőbeli célja, hogy a jelenleg 30 fős tagság bővülésével, az idegenforgalomban érdekeltek bevonásával minél szélesebb körrel együttműködve szolgálja a turizmus szervezését.

A keszthelyi önkormányzat januári soros ülésén fogadta el a most aláírt két megállapodás szövegét. Az egyik egy hosszabb távú együttműködést biztosító dokumentum, melynek lényege, hogy a felek kinyilvánítják közös szándékukat és meghatározzák feladataikat az idegenforgalmi marketingfeladatok ellátásában. A másik – évente újra megkötendő – megállapodás a pénzügyi támogatás konkrét összegét rögzíti; ez minden évben az előző, már zárszámadással lezárt költségvetési év bevételeiből számítandó. Keszthely alapvető érdeke, hogy támogassa azokat az összefogásokat, amelyek a turizmus fejlesztése, a vendégforgalom fellendítése érdekében tömörítik a szakembereket és a turizmusban dolgozókat. Ezt szem előtt tartva adta támogatását és szállt be alapító tagként az önkormányzat a Keszthelyi Turisztikai Egyesületbe. Idegenforgalmi bevételeinek egy részét – ahogyan eddig is tette – továbbra is turizmusmarketing-célokra kívánja fordítani az önkormányzat; az ilyen jellegű adóbevételekből és az ehhez kapcsolódó állami támogatásból származó éves összeg 10%-át a most aláírt megállapodás szerint átadja a Keszthelyi Turisztikai Egyesületnek.

Bubla Zoltán elnök ismertette, hogy az egyesület (mivel megfelel a TDM-modell előírásainak) számos minisztériumi és régiós támogatásra pályázhat. Tavaly a keszthelyi önkormányzat, mint arra jogosult alapító tag az egyesület nevében beadott egy regisztrációs pályázatot a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Ennek célja egy előzetes igényfelmérés volt: megvizsgálták, hányan jelentkezhetnek és milyen támogatási igényekkel egy később kiírásra kerülő uniós pályázatra. Az elnök elmondta, hogy bár kiírás időpontja egyelőre még bizonytalan, az egyesület felkészülten várja az akár több-tízmilliós támogatást is jelentő pályázatot. Más támogatási lehetőségre is pályázik az egyesület: csatlakozik például a „Kiváló Európai Desztinációk” pályázathoz, melyet a térségben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága fog össze.

Vargáné Várkonyi Erzsébet – aki az önkormányzatot képviseli az egyesület elnökségében – elmondta, hogy idén októberben Keszthely szervezi azt a szezonzáró rendezvényt, melyen a turisztikai szervezetek megoszthatják egymással tapasztalataikat és közösen értékelhetik a nyári szezont. Hozzátette az elhangzottakhoz, hogy a Keszthelyi Turisztikai Egyesület azért Bubla Zoltánt választotta elnökének, mert ő már a kezdetektől tevékenyen részt vesz a térség turizmusának szervezésében – átlátja a rendszert és képes összefogni az idegenforgalmi szereplőket a közös cél érdekében.

A már évek óta sikeresen működő Keszthely Turisztikai Műhely március 4-én megtartott összejövetelén megállapodtak a jelenlevők arról, hogy minden hónap első szerdájára hívják össze a műhelytagokat közös eszmecserére, melyet ezentúl az önkormányzat szakbizottsága és a Keszthelyi Turisztikai Egyesület közösen szervez. A tervek szerint a találkozóknak a keszthelyi városháza ad otthont, de alkalmanként szívesen tesznek látogatást egy-egy tagjuknál.

Februárban Hévízen – hagyományteremtő szándékkal – találkozót szerveztek a régió hat turisztikai szervezete és a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda azon önkormányzati tulajdonosai részvételével, ahol még nincs TDM-szerveződés. Az összejövetelen közös petíciót fogalmaztak meg, melyet az önkormányzati miniszternek juttattak el. Ebben a sármelléki reptér megmentéséhez kértek segítséget, valamint tiltakozásukat fejezték ki az üdülési csekk megadóztatásának kormányzati terve ellen.