Összefoglaló a ciklus első testületi üléséről

2010. október 29. (péntek)

Keszthely város új képviselőtestülete első soros ülését tartotta csütörtökön, melyet Ruzsics Ferenc polgármester távollétében Pálinkás Róbert alpolgármester vezetett.

Megtárgyalta a testület a Keszthelyi Rendőrkapitányság tájékoztatóját, melyből kitűnt, hogy a város területén továbbra is jó a közbiztonsági helyzet. A közterületeken nem nőtt az erőszakos garázda jellegű jogsértések száma, lényegesen csökkent a rablások, és stagnált a garázdaságok előfordulása, minimálisan emelkedett a vagyon elleni jogsértések száma, és összességében javult a nyomozások eredményességi mutatója.

Az önkormányzat felül kívánja vizsgálni a városi területek használatára kötött korábbi szerződéseket, ennek érdekében áttekintették a képviselők az önkormányzati ingatlanok bérleti konstrukcióit és jelenlegi hasznosítását. Felmerült, hogy a témát – fontosságára való tekintettel – a közeljövőben önálló munkaértekezlet keretében tárgyalják tovább a képviselők.

Átfogó ismertetést kapott az új testület Keszthely város külkapcsolatairól, partnervárosi szerződéseiről és egyéb nemzetközi együttműködési megállapodásairól.

Elfogadták a képviselők a téli hó- és síkosság-mentesítésről szóló szerződéstervezetet, kezdeményezték a helyi építési szabályozásról szóló rendelet módosítását és megvitatták a belső ellenőrzési munkatervet. Határoztak a képviselők arról, hogy az egykor a Mikus Galériának otthont adó Kossuth utcai helyiségben játékmúzeumot létesíthessen a már több hasonló intézményt (babamúzeum, csigaparlament, kínzómúzeum, stb.) működtető Török Tibor.

Módosult a parkolás szabályozásáról szóló helyi rendelet: ezentúl heti bérlet vásárlására is lehetőség lesz. A belváros-rehabilitációs munkálatok idei megkezdésével a városi piac ideiglenesen átköltözik a Rákóczi téri kilencemeletes lakóház előtti parkolóba.

Zárt ülésen határoztak a képviselők kitüntetés adományozásáról: a Pro Cultura Keszthely díjat az idén 40 éves Nagyváthy Néptáncegyüttesnek ítélte oda testület, melynek átadására a hagyományok szerint a Kultúra Napján kerül sor.