Összefoglaló az áprilisi testületi ülésről

2010. április 30. (péntek)

Harminc napirendi pontot tárgyalt a keszthelyi képviselőtestület áprilisi soros ülésén.

Elfogadta a testület a 2009. év zárszámadását, melyben megállapítást nyert, hogy az önkormányzat ellátta minden kötelező és önként vállalt feladatát, biztosította a város és az intézmények zavartalan működését, körzetközponti minőségben is.

Az egyre romló normatív finanszírozás és a sorozatos kormányzati elvonások miatt az eredeti költségvetésben 700 millió forintos működési hitellel tervezett az önkormányzat, ám ennek teljes felhasználására végül nem volt szükség. A takarékos és fegyelmezett gazdálkodás eredményeképpen 2009-ben mindössze 192 millió forint költségvetési hiány keletkezett, az évet 475 millió forintos hitelállománnyal zárta a város.

Pályázati támogatással tervez fejlesztést az önkormányzat a Városi Kórházban, és az önrészt biztosításával segítséget nyújt a keszthelyi tűzoltóságnak is egy pályázathoz. Az egészségügyi intézményben a rehabilitációs osztály korszerűsítését kívánja megvalósítani a város, mely tartalmazza az eszközpark fejlesztését és a rehabilitációs profil kibővítését is további betegségcsoportokra. Az önkormányzatnak mindössze 10 százalék önrészt kell biztosítania a pályázathoz: 22 millió forintos vállalással kétszázmilliós beruházás valósulhat meg az intézményben. A Tűzoltóság 80 százalékos támogatási intenzitású pályázaton gépjárműfecskendő, védőöltözet és egyéb eszközök beszerzését kívánja megvalósítani, közel 100 millió forint értékben.

Oktatási témák is szerepeltek az ülés napirendjén: az intézmények fenntartójaként meghatározta az önkormányzat a következő tanulmányi évben indítható óvodai és iskolai csoportok számát. Az igények ismeretében a keszthelyi óvodában és tagintézményeiben összesen 27 óvodai csoport indul szeptembertől. Önkormányzati fenntartású általános iskolákban a felmérések alapján várhatóan 128 gyermek kezdi meg a tanulmányait ősszel, összesen öt osztályban; ebből kettő a Csány-Szendrey ÁMK Székhelyiskolájában, egy a Belvárosi Tagintézményben, kettő pedig az Egry József Általános Iskolában indul.

84 fő kiváló pedagógus jutalmazásáról határozott a testület, akik a városi pedagógusnapi ünnepségen vehetik majd át az elismerést. Tavaly az erre szánt keretet 5,5 millió forintra emelte az önkormányzat és kiterjesztette a jutalmazottak körét a nem önkormányzati fenntartású keszthelyi oktatási intézmények dolgozóira is. Hogy a pedagógusok minél nagyobb anyagi elismerésben részesülhessenek, az önkormányzat üdülési csekk és étkezési jegy formájában biztosítja számukra a jutalmat. Idén már ezeket is adó sújtja, így sajnos csökkent a jutalmazásra szánt nettó összeg.

Még az idegenforgalmi szezon előtt megtörténik a Szigetfürdő napozójának felújítása vörösfenyő deszkaburkolattal, erről is határoztak a képviselők, elkülönítve a megfelelő összeget a munkálatokra.

Részletesen tárgyalhatta a testület a Tér-Film-Zene Fesztivál és a hozzá kapcsolódó Keszthely Open rendezvény programtervét. Az ingyenes kulturális és szórakoztató események sora május 27-én veszi kezdetét a Balaton-parton, június 11-étől pedig a Dél-Afrikai Labdarúgó Világbajnokság összes mérkőzését nyomon követhetik az érdeklődők a csaknem 20 négyzetméteres óriáskivetítőn.

Beszámolókat tárgyalt meg a képviselőtestület a Festetics György Zeneiskola elmúlt 5 éves munkájáról, a gyermekvédelmi, gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységről, valamint a 2009. év turisztikai tapasztalatairól.

Zárt ülésen döntött az önkormányzat a városi kitüntetések odaítéléséről: Keszthely Város Díszpolgára címet vehet át Dr. Léber Mihály címzetes prépost. Keszthely Városért kitüntetést ítélt a testület Dr. Iglódi Endre ügyvédnek, valamint az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumnak. Keszthely Város Szolgálatáért címet kap Dr. Aikelin Zsófia, Dr. Tarnóczai Miklós, Nagy Tamás és Hinterauer László, valamint Keszthely Város Egészségügyéért kitüntetésben részesül Dr. Kató Csaba. A díjazottak a Város Napi ünnepségen vehetik át a kitüntető címeket június első hétvégéjén.