Összehangolt fejlesztések az oktatási intézményekben

2009. május 7. (csütörtök)

Keszthely 89 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatán. A projekt száz százalékos támogatású, önrészt nem kellett vállalnia az önkormányzatnak a megvalósulásához, sőt a pályázati előkészítő munkálatok költsége is visszaigényelhető.

A pedagógiai munka minőségének javítását és a kompetenciaalapú oktatás elterjesztését szolgáló tankönyvek és programcsomagok beszerzése, tanácsadók foglalkoztatása, pedagógiai módszertani továbbképzések szervezése, valamint taneszközök beszerzése valósítható meg az elnyert összegből. A projekt elsődleges célja, hogy a tanulók – képességeiknek és kompetenciáiknak egyénre szabott fejlesztésével – jobban tudjanak később érvényesülni a munkaerő-piacon, és szilárd alapokkal rendelkezzenek az akár élethosszig történő tanuláshoz; természetesen a tárgyi tudás megszerzésének fontosságát sem háttérbe szorítva. További lényeges szempont az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése az oktatási intézményekben.

A fejlesztés négy oktatási intézmény öt feladatellátási helyét érinti; a pályázat ötben maximálta ugyanis a projektbe bevonható helyszínek számát. Támogatást nyert a program keretében a Csány-Szendrey ÁMK Székhelyiskolája, az Egry József Általános Iskola, a keszthelyi VSZK, valamint az Életfa Óvoda székhelyintézménye és Vörösmarty utcai tagóvodája.

A pályázathoz kapcsolódóan a polgármesteri hivatal szakreferensei elkészítették az önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzését és intézkedési tervét. Külső szakértők bevonásával mindegyik oktatási helyszínhez készült komplex és kimondottan az info-kommunikációs technikákra fókuszáló intézményi helyzetelemzés. Az előkészítő szakaszban közreműködő külső szakértők díját is fedezi az elnyert összeg.

A pályázat kapcsolódik – például a VSZK esetében – a nagyszabású infrastrukturális fejlesztésekhez, komplex módon járulva hozzá az oktatás minőségének javulásához. A projekt illeszkedik ahhoz a tavalyi sikeres TIOP-pályázathoz is, amelynek keretében az önkormányzat 111 számítógépet, három szervert, és 46 db, interaktív táblát, projektort és számítógépet tartalmazó ún. „tantermi csomagot” nyert az oktatási intézményei számára.