Osztrák-magyar együttműködés az energiahatékonyságra nevelésben

2011. február 27. (vasárnap)

Keszthelyen tartották meg a „REBE” – Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén” című határon átnyúló projekt nyitókonferenciáját.

Az osztrák-magyar együttműködésre épülő projekt átfogó célja az erőforrások fenntartható hasznosítása, az energiahatékonyság javítása, a megújuló energiák által elérhető európai uniós környezetvédelmi, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási célok megvalósulásának elősegítése a képzési feltételek megteremtése által.

Péterffy Ilona, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. helyi irodavezetője elmondta, hogy az együttműködés korábbi eredményes kapcsolatokra épül. Az osztrák Schneebergland Kistérség Energia Platform szervezete ezúttal energetikai témában oktatási súlypontú együttműködési projekt megvalósítását kezdeményezte a keszthelyi és a hévízi székhelyű kistérséggel, valamint a Pannon Egyetem Georgikon Karával. Mindez a klímavédelem feltételeinek a javítását is szolgálja, különös tekintettel az energiahatékonyságra és arra, hogy a megújuló energiaforrások a régióban nagyobb teret nyerjenek.

A projektnek három közvetlen célcsoportja van: a14-19 éves szakközépiskolai tanulók, felsőfokú szakképzésben résztvevő, 18-20 éves hallgatók valamint a már szakmával rendelkezők, akik további szakképesítést kívánnak megszerezni.

A projekt közvetett célcsoportjai a megújuló energetika terén működő szervezetek, hiszen ők fogják hasznosítani a képzésből kikerülők szaktudását, munkaerejét.

Dr. Dublecz Károly a Pannon Egyetem Georgikon Karának dékánja köszöntő beszédében kiemelte: – Ami egy intézmény számára kivitelezhetetlen, az több szervezet együttműködésével lehetséges. Elmondta, hogy fontosnak tartja a szemléletváltást, ami előbb utóbb változást von maga után. A szemléletváltást ugyanakkor motiválhatja az árak emelkedése is, amit az üzemanyagárak emelkedése során már saját bőrünkön is tapasztalunk. Véleménye szerint fontos, hogy a környezettudatos nevelést már a fiatal generációnál el kell kezdeni, jó példa erre a szelektív hulladékgyűjtés. „Amikor elkezdtünk beszélni erről az általános iskolákban, a gyerekek egyre inkább odafigyeltek környezetükre, felhívták szüleik figyelmét a válogatott szemétgyűjtés fontosságára. Azt gondolom, hogy ez a folyamat ugyanígy valósággá válhat az energiahatékonyságra nevelés tekintetében is.” – fogalmazott a dékán.

A program eredményeinek hosszú távú fenntartása a közös szakemberképzésen alapul, mely során tanár- és diákcserék által is erősítik a határon átnyúló együttműködést és tapasztalatcserét. A határ mindkét oldalán megvalósuló képzések további fejlesztési célja az, hogy a 14 éves korosztálytól egészen a felnőtt korú társadalomig közösen biztosítsák az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.

A projekt 2013 szeptember végéig tart és mintegy 484.000,- Euróból valósulhat meg.

A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Alsó-Ausztria, tartomány és a Magyar Köztársaság támogatásával valósul meg./ Dieses Projekt wird im Rahmen des ETZ Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation ÖSTERREICH-UNGARN 2007-2013 durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, durch das Land Niederösterreich und die Republik Ungarn gefördert.