Pályázati felhívás

2024. június 13. (csütörtök)

Pályázati felhívás Keszthely város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására vonatkozóan

Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Keszthely Város Önkormányzata
8360 Keszthely, Fő tér 1.
telefonszám: 83/505-504
e-mail cím: polgarmester@keszthely.hu

A pályázaton ajánlattevő lehet minden olyan gazdasági társaság, amely vállalja a pályázati kiírásban meghatározott feltételek teljesítését. A pályázaton való részvétel feltétele továbbá, hogy az Ajánlattevő maradéktalanul feleljen meg a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény által meghatározott követelményeknek, továbbá vállalja, hogy a szolgáltatást legalább a pályázati kiírás szerinti menetrendnek megfelelően biztosítja.

A szerződés időtartama:
Kiíró a szerződést határozott időtartamra 2025. január 1. napjától, 2026. december 31. napjáig terjedő időszakra, 2 évre köti.
A teljesítés helye: Keszthely város közigazgatási területe

A pályázati kiírás beszerzésének határideje: 2024. július 12. 12.00 óra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 16. 10.00 óra
A pályázatok bontásának időpontja: 2024. augusztus 16. 10.30 óra
Az eredményhirdetés tervezett legkésőbbi időpontja: 2024. december 16.
Szerződéskötés legkésőbbi tervezett ideje: 2024. december 16.
A szolgáltatás megkezdésének napja: 2025. január 1.

A Pályázati kiírás beszerzésének helye:
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály II. emelet 5. sz. iroda (8360 Keszthely, Fő tér 1.)
A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető, ez esetben a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a határidő tekintetében. A Pályázati kiírás ára: 100.000 Ft + ÁFA. A Pályázati kiírás megvétele az eljárásban való részvételnek előfeltétele. A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11749039-15830573-00000000 számú bankszámlájára. A Pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át ügyfélfogadási időben.
Elbírálás módja és szempontja:
A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Pályázóval kerül sor szerződéskötésre.
Az operatív kapcsolattartó:
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal, Gulyás Valéria városüzemeltetési ügyintéző
tel.:83/505-554, e-mail: kozut@keszthely.hu

Manninger Jenő
polgármester