PÁLYÁZATI FELHÍVÁS lakhatási támogatás elnyerésére

2024. május 2. (csütörtök)

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP 1.2.11-16-2017-00023 kódszámú „Keszthely hazavár” – ifjúságsegítő program keretében pályázatot hirdet lakhatási támogatás elnyerésére.

A pályázat célja:

Keszthely Város Önkormányzata a hazatelepülést és településen élést megkönnyítendő lakhatási támogatást biztosít a városban élők részére.

Az elnyerhető támogatás:

 • Az önkormányzat a „Keszthely hazavár!” projekt keretében felújított és berendezett lakások 2024. szeptember 1. napjától legfeljebb 12 hónap időtartamú bérbeadására kerül sor a pályázat keretében.
 • A lakásokra házastársak, illetve élettársi kapcsolatban élők pályázhatnak.
 • A támogatottnak a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, csak az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles.

Pályázati feltételek:
A támogatásra az nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek

 • házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő 18-35 év közötti pár (érvényes a pályázat, ha a pályázat benyújtásakor a pályázó elmúlt 18 éves, de a pályázat elbírálásáig nem tölti be a 35. életévét és e feltételnek mindkét fél megfelel)
 • a pár mindkét tagja a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy nem saját tulajdonú lakóingatlanban lakik
 • a pár mindkét tagjának Zala megyei munkahelye van (Zala megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy Zala megyei székhellyel saját vállalkozást működtet)
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Keszthelyen maradnak legalább a támogatás lezárását követő két évig
 • legalább 25 óra önkéntes munkát vállal
 • A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 munkanapon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít.
 • vállalja, hogy ingatlanvásárlási célra pénzügyi alapot hoz létre (pl. lakástakarék-pénztár), amelybe a bérleti díj megfizetése helyett havonta elhelyez minimum 20.000 Forint összegű megtakarítást. Ennek igazolását az Önkormányzat kérheti a támogatottól.
 • A pályázat elbírálása során azok a párok, amelyek legalább egyik tagja 30 év alatti, vagy egyik tagja Keszthelyen végez munkát előnyben részesülnek.

A szerződéskötés határideje Keszthely Város Polgármesterének döntését követő 30 nap.

A lakhatási támogatási szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni. Ennek költsége a bérbeadót (Önkormányzat) terheli.

A lakások karbantartása, valamint állapotának ellenőrzése a VÜZ Nonprofit Kft., mint ingatlankezelő kötelezettsége.

A pályázatban foglalt feltételek ellenőrzését a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal látja el évente legalább egy alkalommal.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat részeként az alábbi dokumentumokat kérjük benyújtani:

 • pályázati adatlap
 • vagyonnyilatkozat
 • jövedelem nyilatkozat
 • lakhatási nyilatkozat
 • nyilatkozat önkéntes tevékenység végzéséről
 • nyilatkozat összeférhetetlenségről
 • igazoló dokumentumok (a pályázati adatlap alapján)
 • élettársi kapcsolat esetén a „Keszthely hazavár” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásáról szóló 25/2023. (VII. 14.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § 7. pontja szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat

A pályázatokat személyesen Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (8360 Keszthely, Fő tér 1.), vagy elektronikusan a szoccsoport@keszthely.hu címen nyújthatják be.

Pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 31.

Pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 20.

A pályázat bírálati szempontjai

A benyújtott pályázatok alapján a támogatás odaítéléséről a Rendelet 8.§-a alapján Keszthely Város Polgármestere hoz döntést. A döntést a rendelet 2. mellékletében szereplő, jelen pályázati felhívás mellékletét képező szempontrendszer alapján megállapított pontszámokra alapozza. A pályázók pontszámairól összesítő táblázat készül. A Bizottság a felállított rangsor alapján dönt a támogatásban részesülőkről.

A pályázat benyújtásával, elbírálásával és egyéb a támogatásra vonatkozó feltételekkel kapcsolatos részletes információkat a Rendelet tartalmazza, mely Keszthely város honlapján, illetve a Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) oldalán tekinthető meg.

További információ: telefon: 83/505-516
email: szoccsoport@keszthely.hu

Manninger Jenő
polgármester