Pályázati felhívás: Otthonunk a Nyugat-Balaton

2009. február 19. (csütörtök)

Lakóhelyünk, a Nyugat-Balaton sok természeti és épített örökséggel megáldott. Művészeink, hagyományőrzőink, jeles lokálpatriótáink szép számmal vannak. Mindannyiunk érdeke, hogy lakóhelyünk és környéke elsősorban a mi, de az idelátogatók megelégedését is szolgálja.

Ennek érdekében a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás KÖZKINCS Kerek-asztala a következő felhívást teszi közzé:

Várjuk figyelemfelkeltő írásaikat, fotóikat, rajzaikat méltatlanul elfeledett értékeinkről, melyek lehetnek kevéssé ismert gyűjtemények, írások, egy jó recept, öntevékeny kör, természeti érték, műemlék stb………
Várjuk leveleiket, ötleteiket, javaslataikat egy vagy több település, a Nyugat-Balaton felemelkedése, önazonosságtudata emelkedésének, önismeretének bővítése érdekében.
Milyen változásokat szeretnének szűkebb és tágabb környezetükben, fejlesztéseket, programokat, településszépítést, települések együttműködését?

A javaslatok formája és műfaja tetszőleges, lehet levél, vers, fotó, rajz, CD, stb……
Terjedelme lehetőleg maximum 1 A/4 oldal.

Javaslataikat várjuk „KÖZKINCS ……………………” /település nevét kérjük ideérni, pl.Gétye/ jeligére személyesen vagy levélben.

Gyűjtőhelyek: Keszthely Tourinform, Balatoni Múzeum, Fejér György Városi Könyvtár, Gétye, Esztergályhorváti, Vindornyafok, Karmacs könyvtár, Vindornyalak, Szentgyörgyvár, falugondnok, Zalaszántó, Várvölgy, Vállus Polgármesteri Hivatal

vagy e-mail-ben a civilforum@keszthelytarsulas.hu e-mail címre legkésőbb 2009. március 30-ig.

A legjobb ötleteket díjazzuk.
Amennyiben részt kíván venni az ötletversenyben, úgy kérjük, tüntessék fel nevüket és címüket, vagy telefonszámukat, vagy e-mail címüket, esetleg egy jeligét.

Véleményüket tisztelettel várja a
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
KÖZKINCS Kerek-asztala 30/505-1719