Pályázatok a költségcsökkentés és energiahatékonyság jegyében

2013. január 24. (csütörtök)

A Környezet és Energia Operatív Program kiírására benyújtandó pályázatok szoros határideje indokolta, hogy rendkívüli testületi ülésen vitassák meg a tervezett beruházásokat a keszthelyi képviselők.

Két pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat egyes keszthelyi intézmények épületenergetikai fejlesztésére; nyertes projektek esetén a polgármesteri hivatal, az Alapellátási Intézet, valamint az Életfa Óvoda Gagarin és Sopron utcai épületét korszerűsíthetik, összesen mintegy 346 millió forintból. A beruházáshoz 294 millió forint uniós forrásra pályázik a város.

Ugyanezen kódszámú pályázat keretében a városi közvilágítás korszerűsítését is tervezi az önkormányzat – erről tavaly decemberben már döntést hoztak a képviselők, a pályázat műszaki tartalma azonban változott és most kiterjedhet az egész város közvilágítására. A 430 millió forintos beruházáshoz 15 százalék, azaz 64,5 millió önrészt vállal a város, mely összeg a későbbi működtetési költségek jelentős csökkenése miatt az előzetes számítások szerint 4-5 év alatt megtérül.

Hozzájárult a testület, hogy a Vajda János Gimnázium is pályázzon főépületének energetikai korszerűsítésére: a 80 millió forintos beruházás keretében lecserélnék az összes régi típusú nyílászárót, szigetelnék az udvar felőli homlokzatot, és a korszerűtlen fűtésrendszer is megújulna.

A VÜZ Kft. – szintén pályázati támogatás segítségével – napelemes rendszerek telepítését tervezi több városi épület vonatkozásában. A 116 millió forintos fejlesztéssel az Egry-iskola, a Fejér György Városi Könyvtár, a városi edzőterem, a GESZ-konyha és a Csány-Szendrey ÁMK Fodor utcai épületére, az új köztemető területére és a Városi strand tetőszerkezetére terveznek megújuló energiát használó rendszert kiépíteni. A beruházás saját forráshoz viszonyított megtérülési ideje 2-3 év.

Mivel az önkormányzat még a 2013. évi költségvetés elfogadása előtt áll, a képviselők alaposan megfontolták az önrész-vállalással járó beruházások szükségszerűségét, megtérülési idejét, és a tervezett fejlesztésekkel érintett épületeket.

Ruzsics Ferenc polgármester úgy fogalmazott: felelőtlenség lenne nem kihasználni a magas támogatási intenzitású pályázati lehetőségeket, hiszen hosszútávon jelentős megtakarítást érhet el a város mind a közvilágítás, mind az érintett intézmények fenntartási költségeiben, így a befektetett önrész viszonylag rövid időn belül ténylegesen megtérül majd.