Rákóczi igazi példakép lehet a mai generáció számára

2019. október 31. (csütörtök)

A Rákóczi szabadságharc hősei és a székely autonómiatörekvések előtt is tisztelegtek a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjai. 1906. október 29-én helyezték örök nyugalomra Kassán Rákóczi és a vele együtt száműzöttek hamvait. Ennek emlékére tartanak megemlékezést minden évben a fejedelem Rákóczi téri szobránál a KÉSZ tagjai.

Október végén már hagyomány, hogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége megemlékezik Rákóczi Ferenc és a vele együtt száműzöttek hamvainak hazahozataláról. A fejedelem nevét viselő téren Krupla Zoltán elevenítette fel a családtagok történetét. Az idei évben kiemelt figyelmet fordítottak mindazokra, akik együtt harcoltak a szabadságért Rákóczival. Így megemlékeztek Sibrik Miklósról, Eszterházy Antalról, Csáky Krisztináról, és Bercsényi Miklósról, valamint fiáról, Bercsényi Lászlóról is.

„Egy nagyon érdekes személy Bercsényi Miklósnak a fia, Bercsényi László. Ő szintén velük együtt emigrált, de aztán Rákóczi úgy gondolta, hogy jobb, hogyha Franciaországba megy. Ott beállt huszárnak, majd utána saját maga is alakított egy huszárezredet. Itt az érdekes az, hogy Rodostóba ment vissza az édesapjához, őket meglátogatta, illetve onnan 300 vitéz kurucot hozott magával Franciaországba. Tehát ebből az látszik, hogy milyen sokan követték a fejedelmet annak idején a száműzetésbe.” – mondta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége keszthelyi csoportjának tagja, Krupla Zoltán.

A szabadságharc száműzöttjeinek hamvait 1906-ban vette át a magyar küldöttség Isztambulban. Innen Budapestre szállították a hamvakat, majd Kassán helyezték örök nyugalomra. A keszthelyi ünnepségen elhangzott, a Rákóczi szabadságharc résztvevői ma is példaképek lehetnek a felnövekvő generációk számára.

„Igazi példaképek. A hősiességükben, a hazaszeretetben, a kitartásban, állhatatosságban, a szabadságvágyban, az elkötelezettségben. A vezetőjük felé való kitartás, és ugyanúgy a vezetők pedig a magyar érdekeknek való megfelelésért, illetve a szabadságért álltak ki. Az egész kurucság tulajdonképpen végig ebben élt.” – tette hozzá a szónok.

A Rákóczi téren idén első alkalommal a Székely Autonómia Napjára is emlékeztek. A Rákóczi szobor előtt két fáklya szimbolizálta az őrtüzeket a székelységgel való szolidaritás jeleként. A megemlékezésen részt vett Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és az újonnan megválasztott képviselőtestület tagjai is.

Regman Karola – Keszthelyi TV
https://tvkeszthely.hu/hirek/6542-rakoczi-igazi-peldakep-lehet-a-mai-generacio-szamara?fbclid=IwAR3Ld5LREokVIesI9iXaajMFktyhBAe944y2KW4iLlpjk-hnhKYbYkhrogU