Rendkívüli ülés fenntartói feladatokról és közös hivatalról

2012. december 13. (csütörtök)

Ismét napirendjére tűzte a keszthelyi képviselőtestület a közoktatási intézmények és a Balatoni Múzeum fenntartásának kérdését; tárgyalásukat szoros határidő tette szükségessé. Jövő évtől Vállus önkormányzatával közös hivatalt működtet majd Keszthely városa.

Szoros határidő indokolta a rendkívüli testületi ülés összehívását. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ december 6-án küldte meg a köznevelési intézmények fenntartói átadás-átvételének részleteit tartalmazó levelét, és ebben a megállapodás megkötésének határidejét 2012. december 15-ében határozta meg. Keszthelyen ez a két önkormányzati általános iskolát: a Csány-Szendrey ÁMK-t és az Egry József Általános Iskolát, valamint a Festetics György Zeneiskolát érinti – esetükben a fenntartás állami szinten történik majd, ám az iskolák működtetése önkormányzati feladat lesz. Az intézményekben köznevelési alapfeladatokat ellátó pedagógusok jövő évtől az intézményfenntartó központ foglalkoztatotti állományába kerülnek. A technikai dolgozók továbbfoglalkoztatását az önkormányzat a Gazdasági Ellátó Szervezet állományában biztosítja; ezzel kapcsolatban az intézmény vezetője a takarékos működtetés és az esetleges átszervezés lehetőségeit megvizsgálva január 31-éig javaslatot terjeszt a testület elé.
Hasonló a helyzet a Vajda János Gimnázium esetében is: állami fenntartás mellett a működtetéséről az önkormányzat gondoskodik majd. A VSZK-t illetően mind a fenntartás, mind a működtetés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladata lesz, a teljes dolgozói állomány átvétele mellett.
A testület jóváhagyta a megkötendő megállapodás tartalmát és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat a keszthelyi tankerület ingyenes használatára kínálja fel a Kossuth utca 42. számú épület utcafronti részét. Ezzel egyidejűleg, szintén az átadás-átvételhez kapcsolódóan, az önkormányzat módosította az eddig többcélú intézményként Csány-Szendrey ÁMK alapító okiratát is, így az intézmény január 1-jétől nem lát el közművelődési feladatokat.

A testület elfogadta a Balatoni Múzeum fenntartói jogának átadását rögzítő, a Zala Megyei Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás tartalmát is. A dokumentum rendelkezik a feladatok átadásának tárgyi, dologi és pénzügyi feltételeiről. A vagyonra vonatkozó kérdéseket, így az épület fenntartásának részleteit és az azzal kapcsolatos kiadások megosztását az MNV Zrt-vel megkötendő külön szerződés tartalmazza majd.

Vállus önkormányzata testületi határozatban döntött arról, hogy Keszthely városával közös hivatalt kíván létrehozni. A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében – mivel Keszthely városi rangú és a két településnek van közös közigazgatási határa – a keszthelyi képviselőtestület nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését. A keszthelyi polgármesteri hivatal így köteles lesz Vállus településen biztosítani az ügyfélfogadást, a jegyzőnek részt kell vennie a vállusi képviselőtestület ülésén és ellátni a döntés-előkészítő és végrehajtó, valamint a költségvetéssel és a külön könyveléssel kapcsolatos feladatokat. A közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás részleteit januári soros ülésén tárgyalja meg a testület. Az új hivatal várhatóan 2013. március elsejétől működik majd.

A keszthelyi képviselőtestület novemberi soros ülésén határozott a kistérségi társulás munkaszervezetének megszüntetéséről, valamint arról, hogy bizonyos feladatokat – a szociális alapfeladatokat, a belső ellenőrzést és a területfejlesztést – továbbra is társulás keretében kívánja ellátni, tekintettel a korlátozott finanszírozási és költségvetési lehetőségekre. A kistérség tagtelepüléseinek valamint a társulás tanácsának a jóváhagyó határozatát követően most került sor a társulási megállapodás módosítására.