Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése az önkormányzati intézményekben Keszthelyen

2015. május 15. (péntek)
TÁMOP

Sz2020
Pályázat száma: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0609
Projekt helyszín: 8360 Keszthely Fő tér 1.
Projekt helyrajzi szám: Önkormányzati intézmények
Pályázat benyújtás dátuma: 2012.07.30
Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2015.05.15.
Projekt rövid összefoglalója: A projekt célja a keszthelyi önkormányzati intézményekben a foglalkoztatás rugalmasságának növelése, hogy az érdemben hozzájáruljon a munka és a magánélet összeegyeztetésének elősegítéséhez. A bevezetésre kerülő új foglalkoztatási típusok mellett a foglalkoztatás rugalmasságát befolyásoló egyéb tényezők (munkajog, bérköltségek) felülvizsgálata is megtörténik, hozzájárulva ezzel a pályázat keretében bevezetett intézkedések hosszú távú fenntarthatóságához.
Megítélt támogatás: 12 421 345 Ft
Elfogadott projekt összköltség: 12 421 345 Ft

2015. október 31-én zárult Keszthelyen a TÁMOP-2.4.5.-12/7-2012-0609 azonosító számú, „Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése az önkormányzati intézményekben Keszthelyen” elnevezésű projekt.

Keszthely Város Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 2012. évben nyújtott be pályázatot, melyet sikeresen elnyerve idén fél éven keresztül valósultak meg az intézmények szakmai tevékenységei és programjai. A 12,4 millió forintos európai uniós támogatás eredményeként szakmai továbbképzésekre, és számos szervezetfejlesztési javaslat kidolgozására került sor.

A projekt ideje alatt két témakörben vehettek részt képzésen a rugalmas foglalkoztatotti formákban betölthető munkakörökben dolgozók: a „Hatékony kommunikáció”, illetve a „Szervezeti hatékonyság növelése” képzéseken 104 fő vett részt Keszthelyen. Emellett 2 napos vezetői továbbképzés szervezésére került sor Gárdonyban az újszerű munkaszervezési megoldások hatékony megvalósítása érdekében. A képzéseket a felnőttképzéssel foglalkozó Tack Magyarország Kft. szervezete.

A projekt keretében eredményesen valósult meg a keszthelyi önkormányzati intézményekben a foglalkoztatás rugalmasságának növelése, hogy az érdemben hozzájáruljon a munka és a magánélet összeegyeztetésének elősegítéséhez. A bevezetésre kerülő új foglalkoztatási típusok mellett a foglalkoztatás rugalmasságát befolyásoló egyéb tényezők (munkajog, bérköltségek) felülvizsgálata is megtörtént, hozzájárulva ezzel a pályázat keretében bevezetett intézkedések hosszú távú fenntarthatóságához.

Elemző és összefoglaló tanulmány készült a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésének lehetőségeiről az önkormányzati intézményrendszerben. A tanulmány többek között tárgyalja az új típusú foglalkoztatás hatásainak vizsgálat a munkamegosztásra, a koordinációra és a belső szervezeti egységek kialakítására vonatkozóan, illetve szervezetfejlesztési javaslatokat tartalmaz az átvilágítás eredményei alapján. Javaslatot ad azokra a munkakörökre, melyekben rugalmas munkaidő vagy más atipikus foglalkoztatás lehetséges; valamint a munkaerő-gazdálkodás, személyügyi politika megújítása, élethelyzet- és életvitel-érzékeny személyügyi politika kialakításának területén; az új típusú munkaidő-szervezési módszerek kialakításának és bevezetésének témakörében.

A szakmai feladatokon túlmenően a hivatalnak jelentős eszközbeszerzésre nyílt lehetősége, a pályázat keretében öt új korszerű laptop került beszerzésre. Az intézmények közti kommunikáció javítása, illetve a belső információs hálózat fejlesztése érdekében szoftverhozzáférés vásárlása történt meg.