Sodrásban 2022.

2022. szeptember 27. (kedd)
KesztHelyi identitás

Keresztény művészek állítottak ki a Balaton Színházban. A t’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely az ország minden részéről büszkélkedhet tagokkal. Küldetésük, hogy az egyházban erősebb legyen a művészet megélése és szerepe. Nyolc alkotó hozta el festményeit, üveg- és mozaikmunkáit Keszthelyre.

Keresztényi módon gondolkodó, élő, hasonló értékrendet képviselő képzőművészek munkái láthatók a Balaton Színházban. Négy éve működik a t’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely. A Sodrásban című tárlattal az Ars Sacra Fesztiválhoz csatlakoztak.

Tremmelné Hudik Katalin, a t’ARS egyik alapítója: „Sok minden a célunk. Istenről szólni, ez a legelső, illetve azt szeretnénk, hogy egy hidat képezzünk az emberek és Isten között. Én azt gondolom, többen is azt gondoljuk, hogy a művészet az mindenképpen egy kapocs, egy közvetítő közeg a szakralitás felé, a hitünk elmélyülése felé. Abban bízunk, hogy ezek az alkotások a nézőt, akik ide betérnek, mindenképpen közelebb vihetik Istenhez.”

A művészeti csoport tagjai jórészt a fővároshoz kötődnek, de keszthelyi tagjuk is van. Greguskáné Pál Patrícia javasolta helyszínnek a Balaton Színházat. Patrícia mozaikművészettel foglalkozik, a böhönyei templomot és a Keszthelyi Kórház kápolnáját díszítik alkotásai. Fontosnak tartja, hogy beleszője az imádságnak a szavait a képzőművészeti alkotásba.

„Van úgy, hogy művészetileg egy talán nem annyira tetszetős alkotást látunk, de a jó Isten mégis kiválasztja azt az alkotást és csodák kísérik az útját, mert a művész imádsággal szőtte át azokat az alkotási folyamatokat és úgy gondolom, hogy itt kezdődik a valódi szakrális művészet” – mondta televíziónknak Greguskáné Pál Patrícia.

A művekben az alkotó hite tükröződik, végső soron Isten dicsősége – mondta a kiállítást megnyitó Kardos Laura művészettörténész.

Az eseményen egyházi témájú műveket adott elő Pálné Szelencsik Klára vezetésével a Kis Szent Teréz Kórus, illetve Greguska Tamás és Töttő Vilmos. A tárlat október 22-ig látható a Balaton Színház nyitvatartási idejében.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/9609-sodrasban