Soron kívüli döntések

2013. szeptember 13. (péntek)

Szigorú költségvetésre és gazdálkodásra lesz szüksége továbbra is az önkormányzatnak – hangzott el a soron kívüli képviselő-testületi ülésen. A városatyák a gazdálkodás mellett többek között tárgyaltak a Keszthelyi Életfa Óvoda ügyében, valamint döntöttek arról, hogy továbbra is támogatják a diákok uszodába szállítását, és pályázatot adnak be part menti fejlesztésekre 15 millió forint összegben.

Továbbra is szigorú és szoros költségvetéssel kell, hogy dolgozzon a város. A kormányzati döntések értelmében szeptember 20-ig vissza kell fizetni a működésre felvett hitelt az önkormányzatoknak. Ettől a dátumtól kezdve a települések csak saját bevételeikből gazdálkodhatnak, és nem vehetnek fel működési hitelt.
Keszthely a második félévre tervezett gazdálkodásában több lépést is tesz az adómorál javítása érdekében, és behajtja az önkormányzat felé lévő kintlévőségeket.

A Keszthelyi Életfa Óvodába a hatályos köznevelési törvénynek megfelelően 9 pedagógiai asszisztens kerül alkalmazásra. A végzettségi előírásokat szem előtt tartva az óvodavezetés törekszik arra, hogy ezek az álláshelyek minél nagyobb számban az év elején végrehajtott létszámcsökkentés során elbocsátott dolgozókkal kerüljenek betöltésre.

Rendeződni látszik a régóta hányattatott Sirály épületének a sorsa. Az egykori étterem bérlőjével szerződést bont a városvezetés, és a megüresedett épületet a szomszédságában lévő Városház u. 1. szám alatti ingatlannal együttesen kívánja értékesíteni.
A kiírásra kerülő versenytárgyaláson a Sirály induló vételárát 44.400.000,- Ft-ban, a Városház utca 1. szám alatti ingatlanét pedig 15.300.000,- Ft-ban állapította meg a testület.

Az idei tanévben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal közösen továbbra is gondoskodik a város az óvodások és a diákok tanuszodába szállításáról. Az előző tanévhez hasonlóan ez évtől is 1,5 millió forinttal támogatja az önkormányzat a keszthelyi köznevelési intézményekbe járó gyerekek uszodába szállítását.

Pályázatot ad be a város vízparti területek fejlesztésére. A Balaton Fejlesztési Tanács 67 millió forint keretösszeget biztosít, melyből 15 millió forintra pályázik Keszthely.
A tervezett projekt során összesen 600 m új sétányburkolat épül meg a Városi strandon és a Halászcsárda előtti területen, mellette padok és nagyméretű szemetesek kerülnek kihelyezésre.