Számokban az önkormányzat tavalyi gazdasági évéről

2014. május 9. (péntek)

Látványos javulás tapasztalható a keszthelyi önkormányzat tavalyi költségvetésében az előző évekhez viszonyítva – számolt be a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet április végi megalkotásáról Ruzsics Ferenc polgármester.

Hosszú idő óta 2013 volt az első olyan év, melyet pozitív eredménnyel zárt a város és mintegy háromszázmillió forint lekötött betéttel rendelkezett. A 2012-es adatokhoz viszonyítva ugrásszerű a változás: folyószámla-hitele egyáltalán nincs és jelentősen csökkent az önkormányzat fejlesztésihitel-állománya is. Az eredmény egyaránt köszönhető az önkormányzat és intézményei takarékos és mértéktartó gazdálkodásának, valamint a kormány segítségének.
– Kezdődött azzal, hogy tavaly márciusban a város több mint egymilliárd forintos hitelállományát a vártnál is nagyobb, hetvenszázalékos mértékben vállalta át az állam – idézi fel az előző év gazdasági eseményeit Ruzsics Ferenc. – Számszerűen ez 747 millió forintot, illetve a 2013-as költségvetésében csaknem 180 millió forint tőketörlesztés megtakarítását jelentette. Emellett a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás jogcímén 40 millió forintot kapott a város, év végén pedig az országos költségvetés átcsoportosításából 236 millió forintot juttatott a kormány Keszthelynek.

A tavalyi városi költségvetésnek már a megalkotása is különbözött az előzőektől, 2013. január elsejétől ugyanis jelentősen átalakult az önkormányzatok által ellátandó feladatok köre. Ezzel párhuzamosan a finanszírozás is módosult: csökkent például egyes adónemek önkormányzati részesedése, és a foglalkoztatottak száma is jóval kevesebb lett, így a városi büdzsé főösszege jelentősen csökkent. A tervezett bevételhez viszonyítva 2013. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 4.261.997 eFt bevétele és 3.639.860 eFt kiadása keletkezett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 94,72 százalékra, a kiadások 80,89 százalékra teljesültek.

Az intézménystruktúrában is jelentős változásokat hozott a 2013-as esztendő. Az önkormányzat a köznevelési intézmények esetében kizárólag az ingó és ingatlan vagyon működtetését végzi, a Csány-Szendrey és az Egry általános iskola, a Festetics György Zeneiskola, és a VSZK állami fenntartásba került, ugyanakkor a város átvállalta a Vajda János Gimnázium működtetését és a Balatoni Múzeum fenntartását.
A köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok bére 2013-tól már nem szerepel a helyi büdzsében, így az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámkerete 936 főről 394 főre csökkent. A Vállus községgel közös önkormányzati hivatal 49 fővel látta el a két település ügyeit.

Beruházásokra az önkormányzat és intézményei több mint 600 millió, felújításra 44 millió forintot fordítottak tavaly.

A polgármester kitért a tavalyi adóbevételek alakulására is: helyi adókból és adójellegű bevételből összesen több mint 941 millió forint folyt be, ez mintegy 80 millió forinttal több az előző évihez és csaknem tíz százalékkal a tervezetthez képest. Mint mondta, ez jórészt a hatékonyabb behajtásnak köszönhető, melyet a jövőben is folytatni fog a hivatal. Teszi mindezért azért, mert a város a jogosan járó, s be is folyó adóbevételekből tudja a köz javát szolgáló feladatait minél teljesebben ellátni.

– Bár a tavalyi számszerű eredmények kedvezőek, elbizakodottságra nincs ok; továbbra is nagy odafigyeléssel, takarékos gazdálkodással és megfontolt fejlesztésekkel haladunk előre – mondta Ruzsics Ferenc. – Elsősorban olyan beruházásokat tervezünk a közeljövőben – mint például a közvilágítás-korszerűsítés, biomassza üzem létesítése, és napelemes rendszerek kiépítése –, melyekkel a költségvetési kiadásainkat tovább tudjuk csökkenteni.