Szentmisén adtak hálát az idei tanévért a ranolderesek

2021. június 16. (szerda)

Év végi szentmisén adott hálát az idei tanévért a Ranolder iskola közössége ma a Fő téri templomban. A szertartást dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrálta. A főpásztor elmondta, nehéz tanéven van túl az egyházmegye minden intézménye. A keszthelyi katolikus iskola a járvány ellenére is sikeres tanévet tudhat maga mögött.

Az egyházi iskoláknál hagyomány, hogy a tanév zárásaként Te Deumot, azaz hálaadó misét tartanak. A Ranolder iskola oktatása a keresztény erkölcsön alapul, ezért a most ballagó Szabó Fruzsina számára is fontos, hogy hálát adjanak az év végén a sikeres tanévzárásért és elért eredményekért.

„Szeretik a gyerekeket, átadnak minden tőlük telhető oktatást és nem csak lediktálják az anyagot, hanem nagyon sokat foglalkoznak a gyerekekkel és tényleg nagyon tisztelem őket. A hitet is nagyon erőteljesen vezetik, nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy mi a hittel kapcsolatban, a kereszténységgel mindent megtanuljunk és az életünket is úgy éljük le, hogy ezekkel vezéreljük” – nyialtkozta az iskoláról Szabó Fruzsina.

A szentmisét Udvardy György veszprémi érsek mutatta be. Az iskolát fenntartó érsekség vezetője elmondta, nehéz tanéven van túl az egyházmegye minden intézménye. A főpásztor a diákokhoz szólva kifejtette, Jézus nem mást kíván, mint hogy bízzunk benne és ha tanítását, parancsait megtartjuk, akkor válhatunk krisztusi emberré.

„Ilyen módon köszönjük meg ezt a tanévet, hogy mind a tanár, mind a szüleid, mind te, saját magad számára, osztálytársaid számára Istennek a jóságát tudod jelenvalóvá tenni. Ezt köszönjük meg, hogy ezt felfedezted, hogy ezt akartad tenni, hogy akarod ezután és akarsz ebben növekedni, ezért vagyunk hálásak” – mondta prédikációjában az érsek.

A Ranolder iskolának 199 tanulója van. 26 állandó pedagógus mellett óraadók tanítják a diákokat. Az állami fenntartású iskolákhoz hasonlóan látja el az intézmény az oktatási-nevelési feladatokat. Céljuk, hogy ezt a tevékenységet a keresztény értékrend szerint tegyék meg. A hálaadó szentmisén elhangzott, a járvány okozta nehézségek ellenére is sikeres tanéven vannak túl.

Őry Gábor iskolaigazgató: „Sikeresen felkészítettünk a lehetőségekhez képest minden tanulót, nem romlottak a tanulmányi eredmények. Az éves programjainknak jó része megvalósult, a tavasszal nagyon jó hangulatban teltek a tanulói rendezvények, osztálykirándulások, vetélkedők, mindezekért hálát adunk.”

A hálaadó szentmisére külön énekekkel és irodalmi műsorral készültek az iskola diákjai és pedagógusai. Az intézmény ajándékkal köszöntötte Udvardy érseket, aki kellemes, a lelki gyarapodást is segítő vakációt kívánt a ranolderes gyerekeknek.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/8140-szentmisen-adtak-halat-az-idei-tanevert-a-ranolderesek