Szeptemberi testületi döntések

2011. szeptember 30. (péntek)

Csaknem harminc napirendi pont került a képviselők elé az őszi ülésszak első soros testületi ülésén Keszthelyen.

Elsőként a 2011. évi költségvetés módosításáról tárgyalt az önkormányzat, elsősorban az általános tartalékot és céltartalékot érintő változtatások kapcsán. Emellett több képviselő az egyéni választókerületi keretösszegéből támogatást nyújtott a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom új tornyának megépítésére, melyről csak a pala lebontásakor derült ki, hogy vártnál rosszabb állapotban van, a teljes tetőszerkezet faanyaga cserére szorul.

Az adóbevételek elmúlt ötévi eredményeit, valamint a környező települések gyakorlatát megvizsgálva az idegenforgalmi adó minimális emeléséről is döntött a testület: 385 forintról 390 Ft-ra változik a fizetendő díj 2012 januárjától. Tavaly nem emelkedett az adó mértéke, 2011-ben is a 2010-es összeggel megegyező díjat kellett befizetni a keszthelyi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák után.

Jelentésben számolt be a VÜZ Nonprofit Kft. városfejlesztési divíziója az általa kezelt projektek állásáról, így a főtéri beruházás I. és II. üteméről, valamint a Balaton-parti fejlesztésről. A belvárosi projekt I. ütemének munkálatainál a kivitelező – a korábbi egyeztetések eredményeképpen – igyekszik tartani magát a november 30-ai határidőhöz, kisebb csúszás azonban előfordulhat. A biztonságos megvalósíthatóság érdekében a beruházás menedzsmentje féléves hosszabbítást kért a projekt teljes, adminisztratív befejezésére. A II. ütem pályázata is uniós támogatásban részesült, a támogatási szerződés megkötésére hamarosan sor kerülhet. A kivitelezésére kiírt kétszakaszos nyílt közbeszerzés eredménytelensége miatt jelenleg újabb eljárás van folyamatban, mely már a tárgyalásos szakaszánál tart. A parti sétányfejlesztéssel kapcsolatosan a tervek átdolgozása vált szükségessé az eredeti elképzeléshez képest, ezért a támogatási szerződés módosítását kérte a menedzsment. Ezzel párhuzamosan zajlik a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.

Az önkormányzat kettő szakközépiskolai és három szakiskolai osztály indításáról határozott a fenntartásában működő VSZK-ban. A szakképzők, így a keszthelyi VSZK fenntartását is a jövőben várhatóan a kormányhivatalok veszik át.

Az intézményvezető nyugdíjazása miatt pályázat kiírásáról döntött a testület az Egyesített Szociális Intézmény vezetői beosztására. Szociális felsőfokú végzettség és szakmai gyakorlat feltétel a jelentkezésnél, szociális vezetői tapasztalat és szakvizsga előnyt jelent.

Újabb kedvezmény nyújtásáról határoztak a képviselők a sétálóutcai kereskedők számára. Az önkormányzati helyiségek bérlői kérelemmel fordultak a testülethez a bérleti díjak tavalyihoz hasonló alkalmi csökkentésével kapcsolatban. A képviselők döntése értelmében a következő idegenforgalmi szezonig terjedő időszakban, 2011. szeptember 1. és 2012. április 30. között 25 százalékos díjkedvezményben részesülnek a belvárosi üzletek bérlői. Ez mintegy 10 millió forintnyi bevételkiesést okoz a városnak.

2012-ben is részt vesz az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton. A város tizenegyedik éve nyújt anyagi segítséget a felsőoktatási intézményekben tanuló, hátrányos helyzetű keszthelyi hallgatók számára. A felhívás októberi közzétételétől november 14-éig várja az önkormányzat a rászoruló diákok pályázatát.

Szeptemberi ülésén arról is határozott a testület, hogy vállalja a Csik Ferenc tanuszodába ingyenes úszásoktatásra járó keszthelyi diákok utaztatásának költségét. Több árajánlat bekérése után az önkormányzat végül a legkedvezőbbet, a Zala Volán ajánlatát fogadta el.

Kapcsolódó cikkek:
Időkapszula a Szentháromság szoborban
Bontás után építés – szépül Keszthely főtere
Szigorúbb szabálysértési díjak – júniusi testületi döntések