Szeptemberi testületi döntések

2012. szeptember 28. (péntek)

Az őszi ülésszak első ülésén huszonöt napirendi pontot tárgyalt a keszthelyi képviselőtestület.

Az idén életbe lépő szabálysértési törvény értelmében önkormányzati rendelet már nem határozhat meg szabálysértési tényállást, csak tiltott, közösségellenes magatartásokat, ezért ezekről alkotott rendeletet a képviselő-testület. A jogszabály azt a magatartást bünteti, mely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes; ilyen lehet például a helyi védett értékek megrongálása, a hó- és síkosságmentesítés elmulasztása, az állattartás szabályainak megsértése, a közterületi szeszesital-fogyasztás vagy épp a jogosulatlan jelképhasználat. Az elkövetőkkel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Hosszas vita folyt a vendéglátóipari üzletek éjszakai nyitva tartásáról. A Helikon liget városrész több lakója szólalt fel a testületi ülésen, sérelmezve a strandi szórakozóhelyek által keltett zajhatást. Jelentős turisztikai szereppel bíró város lévén Keszthelyen a szórakozáshoz való jog éppúgy méltányolandó, mint a nyugodt pihenésre való igény, ezért a testület kompromisszumos megoldásra törekedett: a lakókat zavaró hangok csökkentésére különböző lehetőségeket (például zajvédő fal építése) vizsgálnak meg, és novemberben újratárgyalják az ügyet.

Megtárgyalta a képviselőtestület a VSZK jövő tanévi beiskolázási tervét, ennek értelmében két szakközépiskolai (turisztikai illetve vendéglátás-szervező) és három szakiskolai (szakács, pincér/cukrász és eladó) osztály indul. Két alap- és egy középfokú szakképzési osztály kezdi meg működését jövőre, és a szakiskolások középiskolájában egy osztály keretében készítik fel a szakképzéssel rendelkező tanulókat az érettségi vizsgára. Emellett 9 kollégiumi csoportot indítanak.

A városban működő köznevelési intézményekre vonatkozóan a működtetési szándék kinyilvánításáról döntött az önkormányzat. Ez összesen nyolc intézményt: a Csány-Szendrey, Egry és Zöldmező utcai általános iskolákat, az Asbóth és Közgazdasági Szakközépiskolát, a VSZK-t, a Vajda János Gimnáziumot és a Festetics György Zeneiskolát érinti. Az állami intézményfenntartó központnak megküldendő szándéknyilatkozat nem minősül végleges döntésnek, az a későbbiekben – a központi költségvetés pontos ismeretében – még megváltoztatható.

A keszthelyi autóbuszos személyszállítási feladatok ellátására pályázat kiírásáról döntött a testület. A felhívás a város területén az elkövetkező öt éves időtartamra keres üzemeltetőt; a hivatalos megjelenéstől számított hatvan napon belül várják a pályázatokat. A képviselőtestület – a felállított szakértői bizottság javaslata alapján – a december 13-ai ülésen dönt majd a nyertes kiválasztásáról.

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet fogadott el a testület, mely kimondja, hogy a „vagyon megőrzésének elsődlegessége” elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. A vagyonfejlesztésnél a pályázati lehetőségek kihasználásának fontosságát emeli ki a terv (például az ipari parkként vagy idegenforgalmi fejlesztéssel hasznosítható terültek esetében), és kimondja, hogy értékesítésre elsősorban csak a gazdaságosan nem üzemeltethető, bérbe nem adható vagyon kerülhet.