Szigorúbb szabálysértési díjak – júniusi testületi döntések

2011. június 23. (csütörtök)

Több önkormányzati rendelet módosításáról és saját munkatervéről is döntött, valamint beszámolókat tárgyalt meg a keszthelyi képviselőtestület júniusi soros ülésén.

A költségvetési rendelet módosításával több, az általános tartalék terhére történő kifizetésről határozott az önkormányzat. Jelentős mértékben csökkentette a parkolási díjakat a testület a kiemelt és I. díjövezetben; a Belvárosi Kereskedők Egyesülete kezdeményezésére a tárgyalások folyamán a több évvel ezelőtti árszinthez tért vissza a város.

A szabálysértési díjakról szóló helyi jogszabály módosítása értelmében majd minden szabálysértés esetében ötvenezer forintra emelte a kiszabható bírság felső határát az önkormányzat. Akár ekkora összegű bírságot is fizethet a jövőben az, aki megszegi a városban a hulladékkezelési, a környezetvédelemről illetve a köztisztaságról szóló, az állattartás szabályait rögzítő, vagy a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmát rögzítő rendelet előírásait.

Második fordulóban tárgyalta a testület a közérdekű önkéntes tevékenység megszervezésének kérdését, és rendeletet alkotott annak szabályozására. A munkanélküliek számára kedvező az intézkedés, hiszen a jövő évi segélyezés feltételül szabja, hogy legalább 30 napot dolgozni kell a támogatás igénybevételéhez; és ez önkéntes munkával is teljesíthető. A munkavégzést a város több intézményénél és szervezetében lehetséges, például a kórházban, a polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, a Goldmark Művelődési Központban, egyes iskolákban, valamint több szociális intézményben. A rendelet július 1-jén lép életbe.

Beszámolót tárgyalt meg a testület a 2010. évi adózási tapasztalatokról. Az előterjesztésből kitűnik, hogy az adókivetések összege mintegy 45 millió forinttal nőtt az előző évihez viszonyítva, míg a teljesítés aránya 5 százalékkal csökkent. Az adófizetési és adóbevallási morál romlása tapasztalható az előző évihez képest, és jelentős, mintegy 180 millió forintos a be nem fizetett hátralék. A polgármesteri hivatal adócsoportja minden lehetséges módon igyekszik behajtani a kintlévőségeket.

A Csik Ferenc Tanuszoda energetikai fejlesztését támogató pályázat benyújtásáról döntött a testület: napkollektorokkal szeretné az önkormányzat segíteni a meleg víz előállítását az intézményben, melyhez 85 százalékos támogatásra pályázik. A fejlesztés az előzetes számítások szerint évi 1,8 millió forint költségmegtakarítást eredményezne.

Elfogadta a testület a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás első félévi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint kialakította saját második félévi munkatervét.

Titkos szavazáson, nyolc érvényes szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesterré választották Pálinkás Róbert korábbi főállású alpolgármestert, aki június 2-ától a Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft. ügyvezetője.