Tájékoztatás a Sport Utánpótlás Nevelés Tenisz Klub pályák használatára jogosító jegyekről és bérletekről.

2023. április 12. (szerda)

Keszthely Város Önkormányzata és a Sport Utánpótlás Nevelés Tenisz Klub között az önkormányzat tulajdonában lévő Ady Endre utcában található teniszpályákra és egyéb helyiségekre vonatkozó határozott időtartamú használati szerződés 2023. június 30. napjával lejár.

2023. július 1. napjától a teniszpályák üzemeltetéséről az önkormányzat gondoskodik.

A Sport Utánpótlás Nevelés Tenisz Klub a pályák használatára jogosító jegyeket, bérleteket 2023. június 30. napjáig tartó érvényességgel jogosult értékesíteni. Keszthely Város Önkormányzatának, illetőleg a leendő üzemeltetőnek az ezt követő időtartamra szóló, a mostani bérlő által 2023. július 1. előtt értékesített jegyeket, bérleteket nem áll módjában elfogadni, az esetlegesen ebből adódó követelésekért, kártérítésért az azt értékesítő tartozik felelősséggel, sem az önkormányzat, sem a későbbi üzemeltető ezirányú felelősséget nem vállal.

Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy az átadás zökkenőmentes legyen, és a pályákat július 1-e után is üzemeltessék, illetve többek között tervezi a pályák felújítását és a fűtés korszerűsítését.