Tájékoztatás kijárási korlátozás szigorításáról

2020. április 10. (péntek)

Jelen rendelet 2020. április 10. napján 15,00 órakor lép hatályba

Keszthely közigazgatási területén a köztéri játszótereken tartózkodni, továbbá az egyéb, közterületen elhelyezett kültéri sporteszközök, valamint bármely szabadidős tevékenység végzésére szolgáló eszközök, berendezések használata tilos!

A rendelet 2020. április 10. 15.00 órakor lép hatályba és 2020. április 13. napján 24.00 órakor hatályát veszti.