Támogatásokról és pályázatokról döntöttek

2010. február 26. (péntek)

Két sürgősséggel érkezett napirendi ponttal együtt 27 ügyet tárgyalt meg a keszthelyi képviselőtestület a februári soros ülésén.

Ruzsics Ferenc polgármester kérésére az ülés előtt egyperces néma felállással emlékeztek meg a jelenlevők kommunizmus több mint 100 millió áldozatáról a hivatalos emléknap kapcsán; a tiszteletadást jelezte a hivatal homlokzatára tűzött gyászlobogó.

Az ülésen hozott döntés értelmében az önkormányzat – a sétálóutcai kereskedők kezdeményezésére – 30 százalékos egyszeri bérletidíj-kedvezményt adott a „kiemelt” övezetben levő, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek keszthelyi bérlői számára a január 1. és április 30. közötti időszakra. Ezzel az összesen mintegy 5 millió forintos támogatással a város a gazdasági válság által sújtott keszthelyi vállalkozásoknak szeretne segítséget nyújtani. A kedvezmény több mint 20 belvárosi üzletnek jelent anyagi támogatást. Emellett a vállalkozók szeretnék összefogással, közös vonzerőt kialakítva élénkíteni a belváros forgalmát.

A képviselők tárgyaltak a volt mozi épületének használatáról. Az eddig kihasználatlanul álló ingatlant a Zala Megyei Önkormányzat saját költségén, mintegy 100 millió forint ráfordítással felújította, olyan többfunkciós helyiségeket alakítva ki, melyek kielégítik a Vajda János Gimnázium tornatermi igényét, de egyéb célokra is alkalmasak. Az átépítés során teljes gépészeti felújítást történt, a régi nézőtér helyén tornatermet alakítottak ki, a földszinten büfével és mellékhelyiségekkel, az emeleten öltözőkkel és klubszobával. A most elfogadott, mindkét fél számára előnyös szerződés értelmében a beruházási költség és a mozi eredeti értéke arányában a megyei önkormányzat 61 százalékos tulajdonrészt szerez az ingatlanban, a fenntartási költségeket pedig a felek a tulajdoni hányad arányában viselik. Keszthely városa 20 éves futamidővel, kedvezményes feltételekkel visszavásárolja a megye tulajdonrészét, kamatmentes részletfizetéssel, évi 5 millió forint törlesztésével. A Vajda Gimnázium és a város közösen használhatja majd az épületet.

A testület elé került az önkormányzat pályázati munkáját összefoglaló beszámoló, mely tételesen tartalmazza mind az uniós, mind a hazai kiírásokra benyújtott pályázatokat és az ezeken elnyert összeget. Összesen mintegy 1 milliárd 800 millió forint támogatást hívhat le a város a közeljövőben 11 Európai Uniós, és számos hazai nyertes pályázat eredményeképpen.

Újabb pályázatok beadásáról is határozott a testület: döntöttek a Balaton-part megújítására benyújtandó projektről (melynek legújabb, átdolgozott terveit a testületi ülést követően tekintették meg a tervezők előadásában), valamint pályázatot kíván benyújtani a város az Egry iskola nyílászáróinak korszerűsítésére is.

A Fejér György Városi Könyvtár beszámolójáról is tárgyaltak a képviselők: egyetértettek abban, hogy az intézmény magas szakmai színvonalon, kiválóan teljesíti feladatait. A költségvetési nehézségek azonban arra kényszerítették a fenntartót, hogy megszorításról döntsön, ezért 3 dolgozó munkaviszonyának megszüntetéséről, és további 5 munkatárs részmunkaidős foglalkoztatásáról hoztak határozatot.

Az ifjúsági és sportügyekért felelős tanácsnok javaslatára döntöttek a képviselők a 2010. évi önkormányzati sporttámogatási keret felosztásáról. Az összeg megegyezik a tavalyival, összesen 15,6 millió forintot kapott 25 egyesület illetve intézmény, a belső eloszlás azonban megváltozott. A sporttanács szakmai javaslatára a szétaprózott támogatások helyett kiemelt sportágak kerültek meghatározásra (atlétika, kézilabda és vívás), és ezek nagyobb pénzügyi támogatást kaptak.

Elbírálták a képviselők a Sportiroda vezetésére érkezett pályázatokat: hat jelentkező közül az eddigi irodavezető, Kiss István kapta a megbízást újabb 5 évre.