Településképi Arculati Kézikönyv

2017. december 21. (csütörtök)

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet
Rövid, közérthető összefoglaló a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (1) a) pontjának megfelelően

Keszthely Város Önkormányzata képviselőtestülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján elkészíttette a város Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) és megalkotta településképi rendeletét (továbbiakban: Tkr.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), továbbá a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) eljárási szabályai szerint.
A TAK és a Tkr. is a város teljes közigazgatási területére készült. Meghatározásra kerültek a jellegzetes építészeti és arculati értékeket, sajátosságokat hordozó, településkép szempontjából meghatározó területek. A településképi rendeletben megállapításra kerültek a helyi védelemmel érintett területek, a településkép szempontjából meghatározó területek, az egyedi védelem fajtái, a hirdetőberendezések és egyéb információs berendezések elhelyezésének szabályai, konzultációs lehetőségek, a véleményezési és bejelentési eljárás szabályai, valamint a kötelezések és az ösztönző, támogató rendszerek szabályai.
A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek aktívan részt vehettek a tervezési folyamatban, végiggondolhatták azt, hogy milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizhetik meg és fejleszthetik a település építészeti arculatát, vizuális kultúráját.
A TAK készítésénél kiemelten figyeltünk arra, hogy a helyi építészek aktív szerepet kapjanak a munkában. Ők az elmúlt évek tapasztalataival, kiemelkedő minőségű fényképeikkel, helyismeretükkel aktívan segítették a kézikönyvet összeállító tervezők munkáját.
Az egyeztetés során a partnerségi rendeletben rögzítettek szerint két alkalommal lakossági fórum került összehívásra, melyet kiegészítettünk még egy fórummal, valamint kérdőívvel történő információszerzéssel.
A kézikönyv a település örökségének általános bemutatása, valamint jó példáin keresztül lehetőséget kínál arra, hogy az építtetők a hely identitásának megfelelően gondolják át fejlesztési, beruházói szándékukat, az építészek pedig a hely szellemében, az épített örökség nyomdokain lépkedve, de mai szemlélettel tervezzék meg házaikat.
Fontos, hogy a kézikönyv egy folyamatosan bővülő mű, melyet évente a beérkezett vélemények és a gyakorlati használat tapasztalatai alapján megvizsgálunk.
Összességében elmondható, hogy a TAK a településkép vonatkozásában egy szemléletformáló eszköz, a Tkr. pedig a helyi védelem biztonságával ellátva a jövő generációi számára megőrzi az értékeket, a településkép megfelelően meghatározott formálása során pedig biztosítja a helyi sajátosságok és az illeszkedés figyelembevételét.

Ruzsics Ferenc
polgármester