Tervben a belváros-rehabilitáció második üteme – keszthelyi testületi döntések

2009. november 2. (hétfő)

A belváros megújításának folytatásáról is határozott a keszthelyi képviselőtestület október végi soros ülésén. A második ütem munkálataira az elsőhöz hasonlóan szintén pályázik a város, remélhetőleg újabb félmilliárd forint támogatást nyerve a beruházásra.

A pályázati kiírás 80 százalékos támogatást tesz lehetővé, így várhatóan jóval kisebb önerőt, a projekt költségvetése szerint mindössze 89 millió forintot kell hozzátennie az önkormányzatnak az újabb beruházáshoz. A második ütem projektelemei teljes mértékben az első munkafázis eredményeire épülnek: tartalmazza például a terv a gyalogos sétány további kiterjesztését piac területén át az Arany János utcáig, a piac építészeti átalakítását, a Széchenyi utca megújítását és a sétálóutca északi részének rendezését. Számos olyan átalakítást is el kell végezni, mely az első ütemben kialakítandó közlekedési változásokat szolgálja, ilyenek például a Georgikon utca vagy a Vásártér térrendezési és közlekedésszervezési munkálatai. Kivitelezésben a két ütem egy folyamatot képez majd, így nagyobb területen, több újítással, ám mindössze egy fázisban összefüggő fejlesztés valósulhat meg a városközpontban. A projekthez konzorciumi partnerként belvárosi vállalkozók, valamint a rendház tulajdonosa, a Csornai Premontrei Prépostság is csatlakozott.

Októberi soros ülésén elfogadta továbbá a testület a város téli útüzemeltetési tervét és felhatalmazták a polgármestert az erre vonatkozó megbízási szerződés megkötésére a Városüzemeltető Kft-vel. A tervezett belváros-rehabilitáció miatt szükségessé válik a város közlekedési koncepciójának módosítása, erről is tárgyaltak a képviselők. A változások szakaszos bevezetéséről decemberben hoz majd döntést az önkormányzat.

Beszámolót tárgyaltak meg a képviselők a helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról, melynek vizsgálatai megállapították, hogy a városban a szelektív hulladék gyűjtésének aránya az országos átlag feletti, a biológiailag lebomló hulladékok idén bevezetett új rendszerű gyűjtése pedig beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Új közterületek elnevezéséről döntött a testület a kertvárosban, valamint térítésmentesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat rendelkezésére bocsátotta a régóta üresen álló, Szalasztó utca 12 szám alatti önkormányzati helyiséget. Délután a képviselőtestület közmeghallgatást tartott.

Kapcsolódó cikkek:
Belvárosi látványtervek