Testületi ülés Keszthelyen

2014. május 30. (péntek)

A májusi soros képviselő-testületi ülésen döntöttek a kivitelező személyéről, így hamarosan megkezdődhet Keszthely közvilágítás-korszerűsítése. A városatyák elfogadták a HUSZ és a KETÉH Kft. ügyvezetőjének kérelmét, melyben a két társaság új cégvezetőjére tett javaslatot. Döntés születettet a Nyári Bűnmegelőzési Iroda idei működtetéséről és a következő nevelési évben indítandó óvodai csoportok számáról is.

Az önkormányzat 428 millió forintból, 100%-os támogatás mellett valósíthatja meg Keszthelyen több mint 2600 lámpatest energiatakarékos LED-es technológiára történő cseréjét, melyet a kiválasztott ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. végez el.

Lemondott a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. és a HUSZ Egyszemélyes Nonprofit Kft. cégvezetője. Rudolf Wiedner, mint a KETÉH Kft. és a Vasi Consulting Kft. ügyvezetője Balog Gábort javasolta mindkét társaság élére.

Idén is működtetni kívánja a város a 2004 óta sikeres Nyári Bűnmegelőzési Irodát. A képviselő–testület az iroda és a kortárs-segítő tábor működtetéséhez összesen 1.500.000,- Ft felhasználásához járult hozzá.
Keszthely számára kiemelten fontos a nyári bűnmegelőzés is, mivel elsődleges bevétele az idegenforgalomra épülő szolgáltatásokból származik. Az ide érkezők biztonságérzete pedig nagyban befolyásolja a város megítélését.

Részletes tájékoztatást adott a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a városban végzett tűzvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi és iparbiztonsági tevékenységéről.
A 2013-es esztendő volt az első olyan év, amikor az állami felügyelet alá került helyi szervek teljes funkcionalitással látták el feladatukat.

A 2014/2015- ös nevelési évben 27 óvodai csoport működhet önkormányzati fenntartásban. A székhely intézmény Életfa Óvodában és öt tagintézményében ez év végén 625 fős létszám várható, mely a más településről érkező gyermekekkel együtt maximum 729 főig emelkedhet.

Elhunyt dr. Milinkó István okleveles agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár. A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat átvállalja a 2012-ben díszpolgári címmel kitüntetett professzor temetési költségeit.

Átfogó értékelés került a képviselők elé a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A település demográfiai adatainak vizsgálata mellett az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és bűnmegelőzési feladatokról is tájékoztatást adott a beszámoló.

A Keszthelyen működő szociális feladatokat ellátó intézmények, szervezetek elmúlt évi tevékenységét is áttekinthették a képviselők. Az Egyesített Szociális Intézmény, a Kolping Támogató Szolgálat, a Filemon Református Támogató és Házi gondozó Szolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza és a kistérség Szociális Szolgáltató Központjának tájékoztatóját egyhangúan tudomásul vette a testület.

(forrás: Keszthelyi Televízió www.tvkeszthely.hu)