Testületi ülés

2013. szeptember 27. (péntek)

A költségvetéssel és az adóbevételekkel kapcsolatos napirendek mellett felülvizsgálták a város által adományozható díjakat és kitüntetéseket, valamint döntöttek a Bakonyi Károly-díj megalapításáról a szeptemberi képviselő-testületi ülésen. A város nem csak ingatlan értékesítésről, hanem vásárlásról is határozott. A felsőoktatásban tanulók részére pedig idén is lehetőség lesz pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra, melyre 3 millió forintot biztosít az önkormányzat.

Felülvizsgálatot és korrigálást igényel a helyi adókról szóló rendelet, bár a befolyt idegenforgalmi adóbevétel kis mértékben növekedett, még mindig nagy és folyamatosan növekvő a be nem fizetett helyi adók mértéke. Jelenleg közel 300 millió forintnyi adókövetelése van az önkormányzatnak, melyet sokkal keményebb fellépéssel kíván behajtani a jövőben.

Év végéig megújítják az önkormányzat 140 millió forint keretösszegű folyószámla-hitel szerződését, melyre a költségvetési bevételek és kiadások ütemkülönbségéből adódó likviditási problémák kezelése miatt van szükség. A város működőképességének megőrzése és a pénzügyi helyzet javítása céljából törvényi lehetőségével élve kiegészítő támogatásért is folyamodik az önkormányzat a központi költségvetés irányába.

Ingatlanügyekben is szavaztak a képviselők. Döntöttek arról, hogy a város egy Bakacs utcai 12 lakásos ház második emeletén elhelyezkedő, tetőtéri lakást értékesít, melynek vételárát nettó 4,7 millió értékben határozta meg a testület.

A városé lesz ugyanakkor a Deák Ferenc utcai ún. „Sajtgyár”. A teljesen elhanyagolt, gondozatlan épület állapota méltatlan a Reischl család emlékéhez és Keszthely városához is. Mivel a tulajdonos cég felszámolás alatt áll, ezért nagyon kedvező 25,9 millió forintos áron vásárolja meg a VÜZ Nonprofit Kft. az ingatlant.

A Szociális Szolgáltató Központ által működtetett támogató szolgálat év végével történő megszűntetését javasolja a testület a kistérségi társulásnak, míg az ugyancsak kistérség keretében működő jelzőrendszeres segítségnyújtás szolgáltatás megtartását támogatta. A döntésre a költségek racionalizálása miatt volt szükség.

Továbbra is részt vesz az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben, melyre 3 millió forintot különítenek el a költségvetésben a felsőoktatásban tanuló keszthelyiek számára. A tavalyi pályázat keretében összesen 105 keszthelyi hallgató részesült a támogatásban.

A településkép védelme érdekében nagyobb beleszólása lesz az önkormányzatnak a nem építési engedélyköteles építmények létesítésébe is. Ezentúl – a júniusban megalkotott településképi véleményezési eljárás mintájára – a főépítész szakmai állásfoglalása alapján bizonyos esetekben ezentúl a polgármester véleményezhet az épített környezet rendezettsége érdekében.

A város által adományozható címekről is tárgyaltak a képviselők. Az eddigi elismerésekről szóló 20 éve megalkotott rendeletet a kornak megfelelően frissítették.
Az egyetemmel júniusban kötött együttműködési megállapodás értelmében lesz Bakonyi Károly-díj, melyet az önkormányzat a Georgikon Karral közösen adományozhat a jövőben annak, aki tudományos és/vagy kulturális tevékenysége során kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Pannon Egyetem Georgikon Kar és Keszthely város érdekében egyaránt.

Az ülés keretében levél formájában kapott választ korábbi interpellációjára Selmeczy Zsuzsanna Jobbikos képviselő, aki Rudolf Wiednerhez intézett kérdéseket a szemétszállítási díjak kapcsán. A HUSZ Nonprofit Kft. és a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. ügyvezetőjének válaszát a képviselőasszony nem fogadta el, a testület viszont igen.

Újabb interpellációs jogával is élt Selmeczy Zsuzsanna a Libás strand üzemeltetésének kiadásával kapcsolatban. Korábban elvi kifogásokat már megfogalmazott a képviselő, most jogi aggályait fejtette ki. Ruzsics Ferenc polgármester az ülés keretében válaszolt, melyet a képviselőasszony nem, a testület viszont elfogadott.

Végül zárt ülésen egyedi lakásügyekről is tárgyalt a képviselő-testület, és a fenékpusztai épülettűz károsultjainak ideiglenes elhelyezése mellett bérleti jogviszonyok meghosszabbításáról is határoztak.

(forrás, fotó: Keszthelyi Televízió www.tvkeszthely.hu)