Testületi döntések

2009. január 16. (péntek)

Négy napirendi pontot tárgyalt a keszthelyi képviselő-testület a január 14-én megtartott soron kívüli ülésén. Elsőként meghatározták a Városi Kórház főigazgatói beosztására kiírt pályázat tartalmát és döntöttek az átmeneti időszakban megbízott vezető kinevezéséről.

Dr. Radics Sándor volt főigazgató tavaly decemberben kérte intézményvezetői megbízatásának megszüntetését, és december 31-én a munkakör átadás-átvétele is megtörtént. A 2009. január 1-jétől 15-éig tartó időszakban Dr. Kató Csaba, a kórház osztályvezető főorvosa látta el a főigazgatói teendőket. Most meghozott határozatában a képviselő-testület január 15-étől a pályázati eljárás eredményes lebonyolításáig Dr. Kvarda Attilát bízta meg a főigazgatói feladatok ellátásával. Dr. Kvarda Attila a Zala Megyei Kórház stratégiai főigazgató-helyettese volt, és tagja a keszthelyi Városi Kórház működésének javítására tavaly szeptemberben létrehozott stratégiai teamnek. A pályázat útján kiválasztott új főigazgató várhatóan április elsejétől töltheti be a pozíciót.

Határoztak a képviselők arról is, hogy a keszthelyi kistérség részt vesz a meghosszabbított téli közmunkaprogram pályázaton. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tavaly beadott pályázatát támogatásban részesítette a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, melynek keretében 33 közmunkás dolgozik. Most a nyertes pályázóknak lehetőség nyílik a dolgozók március 31-éig történő továbbfoglalkoztatására.

Módosította továbbá a testület a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentése tárgyában hozott 2007. júniusi határozatát, és hozzájárul a Tűzoltóság alszámla-nyitási kérelméhez.

A testületi ülést megelőzően a képviselők munkaértekezlet keretében megvitatták a keszthelyi hulladékgyűjtési rendszer átalakításának lehetőségét. A jelenlegi gyakorlat megváltoztatásának célja a városban keletkező kommunális hulladék mennyiségének csökkentése, a szelektív gyűjtés kiterjesztése és a minél nagyobb arányú újrahasznosítás. Erről várhatóan januári soros ülésén dönt a testület.