Testületi döntések

2009. szeptember 11. (péntek)

Szeptember 10-én soron kívüli ülést tartott Keszthely város képviselőtestülete, melyen hat napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

Elsőként elfogadta a testület az önkormányzat 2009. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, mely a költségvetési előirányzatok időarányos alakulását mutatja június 30-i állapot szerint. Ebből kitűnik, hogy a költségvetési bevételek 49,5 százalékra, a kiadások 46,6 százalékra teljesültek, így a gazdálkodás során csaknem hetvenmillió forint költségvetési hiány keletkezett. Ez az év elején tervezett hiánynak mindössze 10,8%-a; az eredményhez hozzájárul, hogy az intézmények az időarányos szintnél kevesebbet költöttek az első félévben. Az önkormányzat határidőre eleget tett minden fizetési kötelezettségének, azonban ehhez a féléves időszak során folyamatosan működési hitelt kellett igénybe vennie. A második félévre vonatkozó prognózis ennél kedvezőtlenebb.

Az ülésen Ruzsics Ferenc polgármester előrevetítette, hogy a jövő évi állami büdzsé tervezése során kiszivárgott információk szerint 2010-ben további jelentős összeget von el a kormányzat a helyhatóságok bevételeiből, valamint az oktatás és az egészségügy finanszírozásából; ez utóbbi szintén az önkormányzatok kasszáját terheli. Ahhoz, hogy a város a kórházát és az összes iskoláját üzemeltetni tudja, a jelenleginél is nagyobb anyagi segítséget kell nyújtania az intézményeknek – bár már most is erején felül támogatja azok költségvetését. Pálinkás Róbert alpolgármester hozzátette, hogy az idegenforgalmi adó után járó állami támogatás felére csökkentése – mely a turizmusból élő településeket gyakorlatilag ellehetetleníti –, újabb mintegy 80 millió forintos kiesést jelent Keszthely város jövő évi költségvetésében. Hangsúlyozta, hogy a kormány döntései következtében jövőre veszélybe kerülhet az önkormányzat olyan önként vállalt tevékenységeinek finanszírozása, mint például a kultúra, a sport, vagy a művészetoktatás támogatása.

Keszthely városfejlesztési és városrehabilitációs feladatainak ellátásáról szóló rendeletről is tárgyalt a testület, ennek elsődleges célja a Városüzemeltető Kft. szervezeti egységében létrejött városfejlesztési ágazat működésének szabályozása. A divízió elsősorban a belváros rehabilitációs projektjének menedzselésére jött létre, ám a későbbi fejlesztési programok koordinálását is ellátja majd az egyes feladatokra külön megkötött szerződés feltételei szerint.

Döntött a képviselőtestület pályázat benyújtásáról a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati kiírásra. Az önkormányzat terve, hogy ennek keretében körforgalmat létesítsen a Kossuth Lajos utca és a Deák Ferenc utca kereszteződésében. Az öt utcát is egyesítő csomópont kiépítése elengedhetetlenül fontos a belváros későbbi tehermentesítése érdekében, mivel lehetővé teszi a Fő térre irányuló nagy busz- és gépkocsiforgalom elterelését. A több mint 95 millió forint összköltségvetésű beruházáshoz 75 százalékos támogatásra pályázik a város.

Módosította továbbá a testület a közoktatási létszámokról szóló korábbi határozatát, mivel lehetőség nyílt egy pedagógus számára, hogy kedvezőbb körülményekkel vegyen részt a prémiumévek programban. Végül zárt ülésen két egyedi lakásügyet tárgyaltak meg a képviselők.

(fotó: Keszthelyi TV www.tvkeszthely.hu)