Tisztázódtak a piac körüli kérdések

2009. december 3. (csütörtök)

Az utóbbi időben a belváros megújításának programjával kapcsolatosan szinte minden kérdés, probléma, felvetés, aláírásgyűjtés formájában is megnyilvánuló tiltakozás a piac körül sűrűsödik. Bár az önkormányzat számos fórumot, egyeztető tárgyalást tartott a hónapok folyamán a belváros-rehabilitáció által érintettek minden csoportjával, úgy látszik, még mindig több félreértés, homályos pont van a témában.

Ruzsics Ferenc polgármester szerint ideje végleg tisztázni a belváros- és piackérdést, főként, mert a tiltakozásokban és a fórumokon is megfogalmazott, „a piac áthelyezése a Fő térre” kifejezés arra utal, hogy nem jutott el kellő és pontos információ sem a lakossághoz, sem az érintettekhez e témában.
– Mindenki tudja, hogy Keszthely városa uniós pályázati támogatást nyert a belváros megújítására. A pályáztatási eljárás kétfordulós, eszerint az első fordulóban megítélt támogatás végleges odaítélésének feltétele, hogy a két forduló között a pályázó dolgozza ki még részletesebben a projektjét. Ebben az időszakban van lehetőség a tervek meghatározott mértékű módosítására. Azt már számtalanszor közzétettük, elmondtuk, hogy az eredeti projektben szereplő kéregparkoló megvalósításával nem terhelhettük meg a városi költségvetést, ezért elvetettük azt – fejtette ki a polgármester. – Tárgyalásaink eredményeképpen a kéregparkolós projektelem elhagyására nyitottnak mutatkozott az irányító hatóság. Attól viszont nem térhettünk el, hogy a megszűnő parkolók helyett újakat létesítsünk. Mivel a pályázat feltételei szerint csak egy behatárolt területen lehet megvalósítani az új parkolóhelyeket, erre csak a piac alsó részén adódott megfelelő lehetőség. Emiatt terveztük, hogy a piacot kiterjesztjük a megújuló Fő térre oly módon, hogy e teret a piacon keresztül az Arany János utcáig folyamatos, egységes arculatú sétány kösse össze – tette hozzá.

Ruzsics Ferenc rámutatott: a szükséges társadalmi egyeztetések, lakossági fórumok megtörténtek, számos újságcikk, tévéműsor jelent meg a beruházással kapcsolatban. Az ezekből eredő lakossági és vállalkozói felvetések, ötletek számos elemét a hatósági és szakmai egyeztetések után be is építették a projektbe.
– Időközben kidolgoztuk a belváros program második ütemét is, amellyel újabb félmilliárd forintos támogatásra pályázunk – közölte. – Ennek munkafázisai teljes mértékben az első ütem eredményeire épülnek: a terv tartalmazza a gyalogossétány további kiterjesztését a piac területén át (az Arany János utcáig), a piac építészeti átalakítását, a Széchenyi utca megújítását és a sétálóutca északi részének rendezését. Kivitelezésben a két ütem egy folyamatot képez majd, így jobb pályázati támogatási aránnyal, nagyobb területen több fejlesztés valósulhat meg.

A polgármester szerint ezek után következik talán a legfontosabb és a félreértéseket is indukáló kérdés, a piac elhelyezése. Mint mondta, a két projekt, azaz a belváros program első és második üteme egyesítésével lehetőség kínálkozik arra, hogy a piac változatlanul maradhasson az eddigi helyén. A terület forgalmának erősítéséért a város e területen egyórányi ingyenes parkolást tesz lehetővé.

A belváros program második üteme ugyanakkor tartalmazza a zöldségpiac egy részének fedetté tételének folytatását, a piac megújítását, ellátását új, egységes burkolattal, sétány kialakítását, fásításokat – ezek által a jelenleginél sokkal kellemesebb környezet jönne létre a piac területén. A régen várt piacfejlesztésre nyílhat tehát lehetőség a beruházás által.
– Emellett meghagyjuk az esélyét annak, hogy a piac bővülhessen: a megújuló belváros Kútház téri részén szezonális piacok, vásárok (húsvéti, karácsonyi vásár, öko-, biopiac) valósulhatnak meg, ám nem szeretnénk egyetlen kereskedőt sem arra kötelezni, hogy a Fő téren kínálja portékáját – hívta fel a figyelmet a polgármester.

Hangsúlyozta: mindezek mellett szó sincs a Match áruház megszüntetéséről, a piac kettészakításáról, de még a Fő térre való kötelező költöztetéséről sem.
– Amit mi tervezünk, az az, hogy a piac helyben marad, de lehetőség nyílik emellett a Fő téren szezonális, alkalmi piacok megtartására.

Ruzsics Ferenc szerint azért az több más európai város példáján is látható, hogy a belvárosi piac élővé teszi a köztereket, eredeti funkciója mellett turisztikai látványosságot is jelent.
– A belváros megújítása Keszthely utóbbi évtizedeinek legnagyobb arányú fejlesztése. A belváros program új lendületet ad a Balaton újjászülető fővárosának, hatással lesz a minőségi turizmus fejlődésére, és egyaránt szolgálja Keszthely és a térség lakosainak, vállalkozóinak érdekeit. Fontosnak tartjuk tehát, hogy mindannyiunk közös érdekében elősegítsük a tervek megvalósulását – zárta a beszélgetést a polgármester.

(forrás: Monitor Tervben a belváros-rehabilitáció második üteme