Tisztelet a ’48-as hősöknek

2021. március 15. (hétfő)

Televíziós műsorral tisztelgett Keszthely az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. Versmondók, néptáncosok és népzenész is közreműködött az adás elkészítésében. A járványügyi rendelkezések miatt a hagyományos, városi ünnepséget nem lehetett megrendezni. Keszthely Város Önkormányzata megbízásából ezért tévéműsort készített a Keszthelyi Televízió és a Goldmark Károly Művelődési Központ. A felvételek zavartalan elkészítését a Keszthelyi Rendőrkapitányság biztosította.

A Balatonfelvidéki Radetzky Huszár Egyesület tagjai tisztelegtek és adtak díszőrséget az ünnepi műsor során. A rendhagyó megemlékezés a hagyományos fáklyás felvonulás állomásain zajlott. Petőfi Sándor és Bem József emléktáblájánál Herczeg László, a Helikon Versmondó Kör tagja adta elő Tóth Kálmán versét.

Hat olyan emléktábla van Keszthelyen, melyek a reformkorhoz, illetve az 1848/49-es szabadságharchoz kapcsolódnak. Gróf Széchényi István domborművénél Pék András, a Gyenesdiási Dalárda tagja tárogatózott. Rimóci sarkantyúst és csárdást adott elő a Nagyváthy Néptáncegyüttes két tagja a szabadságharc és az amerikai polgárháború hőse, a keszthelyi születésű Asbóth Sándor reliefénél.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe legmagasztosabb nemzeti ünnepünk. Ezen a napon a Kárpát-medencében és a világon élő magyarság szíve fölé kokárdát tűzve rója le tiszteletét a szabadságharc hősei előtt – mondta el a műsor szónoka. Varga Sz. Gábor hozzátette, az ünneplésben egyesülve a magyarság megtapasztalja a nemzeti összetartozás felemelő érzését. A Vajda János Gimnázium igazgatója Arany Jánost idézve kifejtette, a mi forradalmunk más forradalmakkal szemben nem vérontás, hanem a szabadság ünnepe volt: „A Szent Koronát és a Habsburgok királysághoz való jogát tiszteletben tartva a szabadságjogok valamennyi országlakosra történő kiterjesztésével helyeztük új alapokra a nemzetünk életét. Ez a tény emeli magyar forradalmunk nimbuszát oly magasra és tölthet el jogos büszkeséggel ma is minden magyar embert.”

Varga Sz. Gábor úgy fogalmazott, a március 15-i forradalmunk világtörténeti összehasonlításban is egyedülálló teljesítmény volt. Hozzátette, a forradalom és szabadságharc nagyszerűségéből semmit se von le az a körülmény, hogy a szent szabadság csak rövid ideig lehetett osztályrészünk.

„Az azóta eltelt 173 év távlatából téves lenne úgy gondolni, hogy a szabadság készen kapott örökségünk. Amint történelmünk is mutatja, a szabadságért minden generációnak meg kellett harcolnia összenemzeti és egyéni szinten egyaránt. Nemzeti ünnepünk alkalmából a legfőbb kívánságunk csak az lehet, hogy legyen minél több olyan szabadságszerető ember e hazában, aki képes egyéni célkitűzéseit embertársaik, családjuk és a haza szolgálatával összekapcsolni. Ha ez így lesz, akkor Széchenyi, Kossuth, a márciusi ifjak és a hős honvédek kési utódaiként mi is büszkén vallhatjuk majd, éljen 1848, éljen a haza” – mondta beszédében a szónok.

A rendhagyó televíziós műsorban közreműködött még Kalapos István. A Helikon Versmondó Kör tagja Deák Ferenc és Csány László emlékművénél mondott verset. Az ünnepi adást televíziónk március 15-én, 18.20-től sugározta.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/7887-tisztelet-a-48as-hosoknek