Testületi döntések

2009. május 28. (csütörtök)

Májusi soros ülésén Keszthely Város Képviselőtestülete kezdeményezte a köztisztaságról szóló rendeletének módosítását annak érdekében, hogy a város közterületein visszaszorítsa a dohányzást. A képviselők egyetértettek az egészséges életmód elterjesztésében is szerepet játszó döntés meghozatalában, ám a szabályozás néhány pontjában kérdések merültek fel. A dohányzás közterületi korlátozásának elsődleges célja a szemléletformálás, hasonlóan a tavaly nyáron bevezetett, alkoholfogyasztást tiltó rendelethez. Annak bevezetésekor sem voltak jelentős bírságolások, hisz nem ez volt a cél, ám a szankcionálás lehetővé tételével érezhetően visszaszorult a köztéri italozás a városban.

A jelenleg első fordulósként elfogadott anyag a város közintézményeinek 50 méteres körzetében tiltaná a dohányzást, de felmerült, hogy a rendelet hatályát az önkormányzat Keszthely teljes közigazgatási területére, esetleg egy nagyobb, turisztikailag frekventált belvárosi részre terjesztené ki, elsősorban az átláthatóbb szabályozás és a könnyebb betartathatóság érdekében. Erről várhatóan júniusi soros ülésén dönt a testület.

Több pályázat benyújtásáról is határoztak a képviselők: pályázik a város a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnál a Hanczók, Zrínyi és Vak Bottyán utcák burkolat-felújítására, valamint a Balaton-parti játszótér fejlesztésére. A Pannon Egyetem Georgikon Karával, a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettel, illetve a horvátországi Krizevci Főiskolával együttműködve pályázatot nyújt be Keszthely egy turisztikai tudásközpont kialakítására. A közeljövőben pályázik továbbá a város környezettudatosságot elősegítő, fenntartható életmódot ösztönző kampány lebonyolítására, valamint a nemzetközi kapcsolatok ápolásának támogatására. Önrészt biztosított az önkormányzat a tűzoltóság részére egy vízszállító gépjármű, valamint 30 db védőöltözet beszerzését lehetővé tevő, 80%-os támogatású pályázathoz.

Zárt ülésen két személyi ügyben is döntést hozott a testület: a polgármesteri hivatal aljegyzői beosztására kiírt pályázaton dr. Gábor Hajnalka, a hivatal humánpolitikai ügyintézője nyerte el a megbízatást. Az Egry József Általános Iskola igazgatói posztjára augusztus 1-jétől, 5 éves időtartamra Földesi Juditot választotta a testület, aki eddig megbízottként látta el a vezetői feladatokat.

Kistérségi fenntartású oktatási intézmény létrejöttéről is tárgyaltak a képviselők. Keszthely örömmel üdvözli a térségi szerveződés megindulását, és támogatásáról biztosította azt, de jogszabályi okok miatt azonban egyelőre nem kíván benne részt venni. Más oktatási témájú előterjesztés is a képviselők elé került: meghatározták a szeptembertől indítandó napközis, illetve kollégiumi csoportok számát. A város a 2009/10-es tanévben is minden napközis, tanulószobai és kollégiumi igényt ki tud elégíteni az engedélyezett csoportszámok szerint.

Újra kezdeményezi Keszthely – több más településsel összefogásban – a Dunántúli Regionális Vízmű részvényeinek térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adását, és erről szóló felterjesztés benyújtásáról határoztak a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítására.

Ismét a képviselőtestület elé került a város szociális ellátórendszerének felülvizsgálatáról szóló, kibővített anyag, mely megvizsgálta az egyes intézmények gazdaságosabb működtetésének lehetőségét is. A beszámolóból kiderül, hogy jelenleg nincs mód az egyes feladat-ellátási helyek átköltöztetésére, mert a szükséges változtatások jelentős anyagi megterheléssel járnának. Bizottsági javaslatra tovább vizsgálják a jelenleg a Csók István utcában működő nővérszálló lakóinak elhelyezését önkormányzati lakásokban.

A Városi Kórház főigazgatója javaslatára a képviselőtestület támogatta a kórházi dolgozók kedvezményes étkezési lehetőségének biztosítását: az eddigi 500 Ft helyett 350 forintért étkezhetnek a kórházi menzán. Ez nem jár jelentős többletkiadással, mivel várhatóan a szolgáltatást igénybe vevők száma a kedvezmény hatására emelkedni fog.

Megvizsgálta továbbá a testület a szállodaépítésre alkalmasnak jelölt keszthelyi területek rendbetételének igényeit, és döntött a vonatkozó szabályozási tervek felülvizsgálatának kezdeményezéséről.

(fotó: Keszthelyi TV)