Turisztikai témák és pályázatok – ülésezett a keszthelyi képviselőtestület

2011. október 29. (szombat)

Megtárgyalta az önkormányzat a következő évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés intézkedési tervét, határozott a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettel kötendő támogatási megállapodás összegéről, és pályázat benyújtásáról döntött a Helikon park fejlesztése érdekében.

A turisztikai szezonra való felkészülés terve a korábban megszokotthoz képest kibővült: az idegenforgalomban érintett szolgáltatók és szervezetek tevékenysége mellett a városfejlesztési beruházások idegenforgalomra gyakorolt hatását, a tervezett turisztikai termékfejlesztéseket, valamint a polgármesteri kabinet által végzett PR és városmarketing feladatokat is tartalmazó komplex anyagot tárgyaltak meg a képviselők.

A képviselőtestület korábbi döntése értelmében az önkormányzat a Keszthelyi Turisztikai Egyesület részére minden évben támogatást biztosít; ennek összege az utolsó zárszámadással lezárt évben befolyt idegenforgalmi adó, valamint az ahhoz kapcsolódó állami támogatás 10 százaléka. A 2010. év bevételei alapján 2012-ben csaknem 11,5 millió forinttal támogatja a város az egyesület működését.

A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tájékoztatót terjesztett a képviselőtestület elé a vezetőváltás óta eltelt időszak eredményeiről és az önkormányzattal való együttműködés lehetőségeiről. Ilyen anyag tárgyalására a korábbiakban még nem volt példa (és mint nem önkormányzati fenntartású intézmény, a kastély nem is kötelezhető beszámolóra), ám a vezetés együttműködési hajlandóságát is jelzi, hogy a képviselőtestület elé tárta az elmúlt hónapokban végzett tevékenységét.

A VÜZ Nonprofit Kft-t érintve több napirendi pont is a képviselők elé került. Zárt ülésen tárgyalták a cég közelmúltban lezajlott pénzügyi-gazdasági átvilágítása megállapításainak végrehajtását tartalmazó előterjesztést, valamint a kft első háromnegyed évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A téli hó- és síkosság-mentesítés tervét a tavaszi feladat-átszervezések miatt idén a GESZ készítette el, bruttó 15,8 millió forint összegű költség-előirányzattal.
Határoztak a képviselők arról, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. a lakossági hulladékszállítási tevékenység után a – pályázati úton elnyert és az önkormányzatokkal szerződésekben rögzített – vidéki hulladékszállítási üzletágat is átadja a HUSZ Kft-nek.

Az önkormányzat felül kívánja vizsgálni azokat a területbérleti szerződéseket, melyek a város sportcéllal hasznosított ingatlanjaira köttettek, ezért ezekről a szerződésekről (a bérlők kötelezettségeit, a szerződések felmondásának lehetőségeit és a fizetendő díjakat tartalmazó) beszámoló került a testület elé.

A költségvetés egyensúlyának javítása érdekében a képviselőtestület a kiadási előirányzatok szigorú betartását kérte az önkormányzati intézmények vezetőitől, valamint azt, hogy az 50ezer forintot meghaladó összegű kötelezettségvállalások előtt egyeztessenek a hivatal közgazdasági osztályvezetőjével. Emellett a hivatal fokozottabb fellépést tervez az adóhátralékok behajtása érdekében.

Az önkormányzat – két civil szervezettel közösen – konzorciumi partnerként részt vesz a Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázati kiírásán Keszthely kiemelt jelentőségű zöldterületeinek fejlesztése érdekében. A 27 millió forintos támogatási összegből a Helikon parkon átvezető út két végén egy-egy fogadótér kerül kialakításra, valamint megújulhat a kis tó és környezete. Emellett a város több pontján kerülhet sor facsoportok, cserjesorok telepítésére, fák pótlására, és szemléletformáló rendezvényeket is terveznek.

A Városi Kórház pályázatot kíván benyújtani a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére a Nyugat-dunántúli Operatív Program kiírására; elérendő cél a rehabilitációs osztály áthelyezése, az eszközpark fejlesztése és a szakmai profil bővítése. A csaknem 250 millió forintos beruházáshoz 90 százalékos támogatásra pályázik az intézmény. A tulajdonosi nyilatkozat kiadásán kívül az önkormányzatot nem terheli felelősségvállalás, a pályázat szükséges önrészét az intézmény saját költségvetéséből biztosítja.

Zárt ülésen született döntés az iskolaorvosi feladatok ellátásáról: a három beérkezett, érvényes pályázat közül a Prevenció Team 0-18 Kft. ajánlatát fogadta el a testület.

Kapcsolódó cikkek:
Szeptemberi testületi döntések
Szigorúbb szabálysértési díjak – júniusi testületi döntések
VÜZ Kft. – újratervezés a költséghatékonyság jegyében