Turisztikai tervek és felkészülés a télre – ülésezett a képviselő-testület

2021. november 29. (hétfő)

A jövő évi turisztikai szezonra és a téli útüzemeltetésre való felkészülésről is tárgyalt ma a keszthelyi képviselő-testület. A novemberi soros ülés napirendjei közt döntöttek az Életfa Óvoda, a könyvtár és a művelődési központ vezetőinek ügyéről. A grémium arról is határozott, hogy a Ságvári közt Csengey Dénes sétánynak nevezik el.

Egy perces néma gyásszal tisztelegtek az ülés kezdetén az egy éve, tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Ifi Ferenc bizottsági elnök emléke előtt.A napirendi pontok elfogadását követően zárt ülés következett, melyen a Keszthelyi Életfa Óvoda vezetőjének nyugdíjazás iránti kérelmét tárgyalták.

A nyílt ülésen elsőként a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek, majd rendelettervezetet fogadtak el az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. Napirendre került a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jövő évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása.

A városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről is tárgyaltak. A tervezett 31 kamera működtetése, a felvételek kezelése és tárolása miatt szükséges rendeletet alkotni a városvezetésnek. Felülvizsgálták az önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepcióját, mely a 2020-as és 2021-es évre vonatkozott. A képviselők tájékoztatót fogadtak el az önkormányzat idei III. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről.

A VÜZ Kft. benyújtotta a város téli útüzemeltetési tervét. Az előterjesztés szerint az anyagi források és az eszközállomány is biztosított, a gépszemle november 15-én megtörtént. Rendkívüli hó helyzet esetén a HUSZ Kft-t is bevonják a hó- és síkosságmentesítési munkálatokba. Mintegy 65 kilométernyi önkormányzati kezelésű úton és közterületen kell ellátni ezeket a feladatokat.

Intézkedési tervet fogadtak el a képviselők a 2022. évi turisztikai szezonra való felkészülésről. Az előterjesztés az elmúlt év beszámolója mellett tartalmazta Keszthely turizmusfejlesztésének szakmai tervét is, mely olyan elképzeléseket vázol fel, melyek csökkenthetik a szezonalitást az idegenforgalomban.

Interpellációt nyújtott be Molnár Tibor. A KÉVE képviselője a Sörház és a Kísérleti utcai projektek aktualitásairól és visszafizetési kötelezettségekről tett fel kérdéseket a polgármesternek. Nagy Bálint részletes tájékoztatást adott, melyben elhangzott, hogy az óvoda esetében a napokban írnak ki közbeszerzést. Cél, hogy a fejlesztés minél előbb befejeződjön. Molnár Tibor elfogadta a polgármester válaszát.

Az egyéb ügyek között üzemeltetési költségmegosztási megállapodások módosításáról, vagyonhasznosítási ügyekről határoztak. Döntés született közterület elnevezéséről: a Fodor és a Georgikon utca közt húzódó Ságvári közt Csengey Dénes sétánynak nevezik el.

A tanácskozás utolsó pontjában a kulturális és turisztikai intézményrendszer fejlesztéséről tárgyaltak. Az előterjesztés szerint a Goldmark Károly Művelődési Központ vezetői teendőinek ellátására egy érvényes pályázat érkezett, míg a Fejér György Városi Könyvtárnál nem nyújtottak be pályázatot. A testület érvénytelennek nyilvánította a pályázatokat. Az intézményeket jövő év végéig az igazgatóhelyettesek irányítják. Azt tervezik, hogy 2023-tól integráltan, egy-egy önálló szakmai egységként működnének az intézmények.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/8631-turisztikai-tervek-es-felkeszules-a-telre-ulesezett-a-kepviselotestulet