Új köntösben a rendház

2010. december 1. (szerda)

Avató ünnepséget tartott a csornai premontrei kanonokrend Keszthelyen a megújult rendházban.

A Keszthelyi Premontrei Kollégium Alapítvány a Fő téren álló Csornai Premontrei Kanonokrend Prépostság Rendház felújításához szükséges támogatást Szent-Gály Gézának köszönheti, akinek végrendelete szerint házát és annak értékeit – csaknem 1300 alkotást – értékesítették, az ebből befolyt összeget pedig szétosztották a carmeli karmelita apácarend, a Magyarországi Máltai Szeretetszolgálat és a keszthelyi alapítvány között.

Szent-Gály Géza nemes lelkűségének, produktív életének, keszthelyi kötődésének, a soha nem múló hálának köszönhetjük, hogy most egy megújult épületben ünnepelhetünk – hangzott el az avatáson.

Az elődök hagyatéka

Fazekas Zoltán Márton atya, a csornai prépostság elöljárója köszöntőjében elmondta, hogy ismét összetartottak és ennek meg is lett az eredménye, a felújított rendház. Az elődök hagyatékát őrzik, szép emlékekkel. Ami kötődik ahhoz a szóhoz, hogy premontrei, itt, Keszthelyen megvan, él – tette hozzá az atya.

1808-ban érkeztek a premontreiek Keszthelyre, ahol gimnáziumot működtettek. A keszthelyi rendház jelenleg szakiskolának és kollégiumnak ad otthont. Az épületben található a Keszthelyi Öregdiákok Egyesületének székhelye, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve egy cserkészotthon is helyet kapott itt.

Kik ők?

A rend a katolikus egyház egyik szerzetesrendje, amely Szent Ágoston reguláját követi. Fehér kanonokok néven is ismerik őket rendi öltözetük színe alapján. A rendet Szent Norbert 1120-ban alapította. A premontrei rendnél a nagyobb rangú kolostor, a rendház vezetője a prépost, a kisebb rangúé a perjel címet használja. A premontrei rendházakat és a hozzájuk tartozó javak összességét prépostságnak, illetve perjelségnek nevezik.

A premontrei rend élete, négy évtizedes kényszerszünet után, 1989-ben indulhatott meg újra. Magyarországi központjai: a csornai prépostság és az 1989. óta újra önálló gödöllői perjelség. A Csornai Prépostság 1994-ben Szombathelyen indított négyosztályos gimnáziumot.

(forrás, fotó: Monitor www.monitormagazin.hu)