Újévköszöntő 2019

2019. január 7. (hétfő)

2018-at bátran nevezhetjük az alapozás időszakának

Ruzsics Ferenc Polgármester újévköszöntő beszéde:

Tisztelt Egyházi és Világi Méltóságok!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm, hogy elfogadták meghívásomat, és megtisztelték jelenlétükkel Keszthely város újévköszöntő fogadását. 19-ben, e páratlan évben immár tizenharmadik alkalommal köszönthetem azokat, akik segítették jobbá, szebbé, élhetőbbé tenni városunkat.

Külön köszöntöm Dr. Horváth Viktóriát, Magyarország georgiai nagykövet asszonyát, Dr. Meszéna Balázs urat, a Miniszterelnöki Kabinetiroda politikai tanácsadóját, és Manninger Jenő országgyűlési képviselő urat.

Megértéssel fogadtam tegnap Dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott úr telefonhívását, beszélgetésünkkor tájékoztatott, hogy meghívásomat örömmel vette, azonban váratlan hivatalos elfoglaltsága miatt sajnos nem tud személyesen részt venni a rendezvényünkön. Ugyanakkor örömmel tölt el, hogy képviseletére politikai tanácsadó urat kérte fel, akinek nagy tisztelettel megköszönöm iménti üdvözlő gondolatait.

Az értékelés, a visszatekintés, illetve a jövő álmainak, terveinek ismertetése ilyenkor a feladatom.

Nézzük először az elmúlt esztendő eredményeit, ahogy szoktam röviden, azonban rendhagyó módon most a szóban elmondottakat bővebben is megtalálhatják abban az asztalra kihelyezett kis évértékelő kiadványban, melyben önkormányzatunk 2018-as elért sikereit, évekkel ezelőtt közösen megkezdett munkánk gyümölcseit is bemutatjuk, ez alkalomból Önöknek, és nemsokára a város lakóinak, akik hamarosan postaládájukban találkozhatnak ezzel a füzettel.

Ha a 2017-es évet a felkészülés évének hívtuk, akkor a 2018-at bátran nevezhetjük az alapozás időszakának.

Tavaly ilyenkor már beszámoltam Önöknek a nyertes pályázatainkról, így biztosan egész évben izgalommal várták azok megvalósulását. Ezek közül néhányat sikeresen be is fejeztünk, átadtuk például a Sopron úti óvoda és a Zöldmező utcai iskola energetikai beruházását, a Csapás úti új kerékpárút-szakaszt, a mindhárom strandunkon elkészült fejlesztéseket, a Semmelweis utcai játszóteret, s találkozhattak már a tavalyi évben megnyitott Népmesepont, valamint a Család- és KarrierPONT rendezvényeivel is.

Ugyanakkor sokan türelmetlenül kérdezgetik tőlünk, hogy miért nem látnak még semmit azon két nagy beruházásból, melyet oly sokszor és sok helyen emlegettünk már az elmúlt években. Megnyugtatom Önöket, hogy az egymilliárd forint európai uniós támogatást nyert „Zöld város” projekt és a keszthelyiek régi vágya, az egykori Reischl-féle sörfőzde és sörkert megújítása is megfelelő ütemben halad előre. Megfontolt egyeztetések, újratervezések után most ott tartunk, hogy a „Zöld város” pályázatunknál februárban kiírhatjuk, a sörházas beruházásunkra, s a hozzá kapcsolódó helyi gazdaságfejlesztést segítő elképzelésünk megvalósítására pedig már decemberben kiírtuk a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárást.

Emellett már megkötöttük a szerződést az ipari parkunk területén megvalósítandó infrastrukturális beruházásra, mely utak felújítását, csapadékvíz-elevezetési rendszer részbeni kiépítését, továbbfejlesztését tartalmazza, a szükséges közvilágítást pedig saját forrásból oldottuk meg.

Az infrastruktúrafejlesztések körében az elkövetkező időben sikerül részben megoldani a kertvárosban régóta problémát jelentő csapadékvíz-elvezetést. A városi parkolási rendszer bővítését szolgálja a majdan megépülő ingyenes B+R parkoló.

Fontosak ezek a közszolgáltatások igénybevételét érintő fejlesztések, hiszen ezek teremtik meg a gazdasági szereplők számára azt a környezetet, melyben ők maguk fejlődési, előrelépési lehetőséget látnak.

Örömmel mondhatom, hogy ahogy az ország gazdasága 2018-ban fejlődött, úgy ugyan kis lépésben, de városunk is tovább haladhat a gazdasági fejlődés útján, s mi sem támasztja ezt jobban alá, mint a tegnap kapott azon adat, hogy a város tavalyi iparűzési adóbevétele az előző évihez képest 17%-kal nőtt. Köszönöm, s köszönhetem ezt Önöknek, az Önök vállalkozásainak és munkatársaimnak egyaránt.
S ha már az adóbevételeknél tartunk, engedjék meg, hogy elkalandozzak még egy rövid időre a másik olyan adónemünkhöz, amely, ha nagyságrendjében nem is a következő legnagyobb, de alapvetően turizmus-szolgáltatásból élő Balaton-parti városként, talán a számunkra legfontosabb mutatószámként szolgál.
Büszkén mondhatom el Önöknek, hogy habár az elmúlt évben sajnos a Via Hotel bezárása után a Hotel Helikon sem nyitott ki a szezonra, s ezzel a két legnagyobb szállásférőhelyünk szolgáltatása szünetel – bízom benne, hogy az ígért átépítések mihamarabbi megtörténte után már csak egy, illetve legfeljebb két nyári szezon kieséssel –, ugyanakkor a 2018. évi idegenforgalmi adóbevételünk még így is az elvárt, és realistán tervezettet közel 6%-kal túlhaladta. Ez azt jelenti, hogy e két nagy szállásadó nélkül a többi szállásférőhely az elmúlt évben rendkívül sikeresen teljesített, mely azt gondolom közös eredményünk, hisz köszönhető mindez a szolgáltatások mellett a város nyújtotta nagysikerű programoknak, s ebben bizony tavaly nem voltunk híján.

Immáron elmondhatom, hogy a „Keszthelyen nem történik semmi” mondatot szlogenként hangoztató örök pesszimisták és kritikusaink is elismerően nyilatkoznak a tavalyi év színes programkínálatáról, melyben az országos hírű sportrendezvények, mint a szívünknek oly kedves Keszthelyi Kilométerek futóverseny, a Keszthely Triathlon, vagy az immáron negyedik alkalommal városunkon áthaladt Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny mellett a Helikoni Ünnepségek, a nyugat-balatoni nyár legkiemelkedőbb rendezvénye címet viselő KeszthelyFest, vagy a marketingesünk régi álmaként dédelgetett és tavaly már elsőként is elsöprő sikerrel megrendezett GasztroSOKKK fesztivál, vagy az oly sok indokolatlan félelmet kiváltó és vészjósló híreket generáló B. my Lake zenei fesztivál, s még sorolhatnám mennyi színvonalas, s nagy látogatottságú rendezvény gazdagította a kulturális életet.

S ha már a turisztikai kínálatnál tartunk, a reményeink szerint évről évre bővülő s mind színvonalasabb programok mellett meg kell, hogy említsem, hogy a strandi infrastruktúra és környezet minőségének fejlesztése sem maradhat el közeljövőben a város részéről, hiszen a már említett, átadott fejlesztéseken túl, vízisport-megállóhely, s várhatóan a 2020. évi szezonra a Városi strandon új turisztikai attrakció, többek között egy vízi játszópark is létesül majd.

Ahogy a Kormány 2018-at a Családok évének hirdette, s szerteágazó intézkedéseivel még több figyelmet és támogatást szentelt a magyar családoknak, úgy Keszthelyen mi is azt valljuk, hogy településünk jövőjét a családok jelentik, s fontos hogy számukra élhető környezetet, kedvező lehetőségeket teremtsünk.

Ezért is indítottuk el a „Keszthely hazavár” programunkat, mely a fiatalok keszthelyi letelepedését segítheti elő kedvezményes lakásbérleti formával, ösztöndíjakkal.
Hátrányos helyzetű embertársainkról sem feledkeztünk meg. Őket különböző programokon keresztül segítjük, hogy életlehetőségeik javuljanak. Emellett további pályázati forrásokat kihasználva számos területen – így munkavállalást vagy munkába visszatérést segítő szolgáltatásokkal, képzésekkel – támogatjuk a családokat, remélve ezáltal a foglalkoztatás, a demográfiai helyzet javulását.

De nem csak uniós vagy hazai pályázati támogatások révén törekedtünk a tavalyi évben a település fejlődését előmozdítani. A városi költségvetésből mindig a lehető legtöbbet igyekezett fordítani az önkormányzat a kötelező feladatai mellett az önként vállalt tevékenységekre is, így a kultúra, a sport, a helyi vállalkozások és civil szféra támogatására, a minőségi turizmus fejlesztésére.

A tavalyi évben megvalósult önerős fejlesztéseink közül kiemelésre méltó a Magyar utca újraaszfaltozása, a Vaszary utcai óvodánk előtti parkoló és járda megújítása, az Ady utca mintegy 200 méteres szakaszán a csapadékvíz elvezetést szolgáló folyóka, és parkoló kialakítása. Országos sportszövetségek és az önkormányzat közös beruházásában az egyetemi atlétika pályán új futósáv és távolugró nekifutópálya létesült, a Fodor utcában kültéri sportpark várja a mozogni vágyókat, s hamarosan új kézilabdapályát adhatunk át a VSZK udvarán. Bízunk benne, hogy az Önök közreműködésével összegyűjtésre kerülő TAO-támogatással kiegészítve a sportfejlesztések sorát egy rekortánpályával is bővíthetjük a Csány-Szendrey iskola udvarán.

S ha már a 2019-es tervekről beszélek, nem hagyhatom ki, hogy a város pályázatot nyújt be kilenc helyszínen játszóterek és közösségi terek megújítására, s három új épületenergetikai projektet is a közeljövőben tervez megvalósítani, mégpedig hat önkormányzati ingatlanon – így a zeneiskola, a Vörösmarty utcai óvoda, a GESZ két konyhája, a Fodor úti fűtőmű és hőközpont, valamint a Csik Ferenc tanuszoda épületén – napelemes rendszer telepítésével.

De a jövő tervezése mellett, mindig azt vallom, hogy nem feledkezhetünk meg sohasem a múltról, elődeinkről, az irántuk való tiszteletről. Így a 2019-es évet hívhatjuk egyszerűen „Festetics évnek” is.

Büszke vagyok arra, hogy a város vezetőjeként lehetek részese településünk történelme azon jeles eseményének, melyre 2019. április 2-án kerülhet sor, amikor halálának 200 éves évfordulója napján I. Festetics György gróf földi maradványait a város méltó körülmények között a Fő téri Plébániatemplomból áthelyezi a megszépült Mauzóleum épületébe. Az újratemetési eseményen, melyen a Festetics család ma élő tagjai mellett, több közjogi és egyházi méltóság jelenlétére is számítunk, bízom benne, hogy Dr. Márfi Gyula Érsek atya által celebrálandó szertartásra meghívásunkat elfogadja Magyarország Miniszterelnöke is.

Biztatom Önöket, hogy vigyék haza ezt az évértékelő füzetet, olvassák, tekintsék meg újra és újra, és legyenek Önök is legalább olyan büszkék, mint én erre a velünk együtt elért eredményre. A magyar emberek egy része pesszimista, s alapvetően a dolgok folyásában mindig a rosszat, a hiányt, a még változtatni valót látja meg először, de szeretném azt hinni, hogy Önök a mindennapokban is látják, hogy folyamatosan fejlődik a városunk, látják ezt akkor, amikor ellátogatnak egy-egy rendezvényünkre, vagy amikor tesznek egy rövid sétát a városban.

Elvitathatatlan érdem, hogy fejlődik az ország, a Kormány a magyar emberek életét közvetlenül segíti a rezsicsökkentés fenntartásával, a 2019-ben tovább emelkedő családtámogatásokkal, s gazdaságpolitikájának köszönhetően 2018-ban tovább erősödött a hazai gazdaság teljesítménye, az ország külgazdasági rekordokat döntött, és 3,6 százalékra süllyedt a munkanélküliségi ráta.

Keszthely városa pedig az előbb elsorolt eredmények mellett az önkormányzat intézményeinek takarékos és mértéktartó gazdálkodásának köszönhetően mintegy 200 millió Ft pozitív eredménnyel zárta az évet, s bízom benne, hogy a következő hetek költségvetési tervezései alatt is vezetőtársaimmal közösen ugyanilyen takarékos és mértéktartó szemlélettel, a vágyak és álmok bölcs és belátó szövögetésével rakjuk majd össze az idei városi büdzsét.

Tisztelt Vendégeink!

Az anyagi biztonság, a stabil gazdálkodás azt jelenti városunk számára, hogy biztosabban tervezhető a jövő. Eddig is bizakodva, fejlesztésekben gondolkozva, kisebb vagy nagyobb lépésekkel, de folyamatosan haladtunk előre, még ha a korábbi ciklusokban a gazdasági környezet nem is volt éppen a legmegfelelőbb, stabil alapokról indulva azonban még messzebb juthatunk. 2010-ben bele mertünk vágni az elmúlt évek legnagyobb fejlesztési programjába, melynek segítségével megújult a belváros, a Rákóczi tér, a városi piac, és a Balaton-part, valamint korszerűsíteni tudtunk több oktatási intézményt. S most ezt az utat folytathatjuk a Zöld várossal és a Reischl-féle sörház felújításával.

Az anyagi biztonságon túl azonban egy város akkor áll stabil lábakon, ha tartópillérei közt megtalálhatók különböző szereplők: intézmények, civil szervezetek, vállalkozások, akik mind a maguk módján erősítik a települést.

Köszönöm, hogy Önök, akik intézményvezetőként, tisztségviselőként, civil szervezeti elnökként, vállalkozóként, egyházi elöljáróként, politikusként, vagy partnertelepülési vezetőként meghatározó szereplői Keszthelynek, eljöttek ma ide. Hiszek benne: azzal, hogy elfogadták a meghívásomat, azt nyilvánítják ki, hogy ugyanaz a cél vezérli Önöket: segíteni, hogy Keszthely sikeres, anyagi és szellemi értelemben is gazdag, jól működő város legyen, melyet elégedett és boldog polgárok laknak. Köszönöm ezt, és továbbra is bízom a támogatásukban, a jövőbeli korrekt együttműködésünkben.

Mozgalmas és helyenként indulatoktól sem mentes éven, év végén vagyunk túl, s idén ismét egy választási év köszöntött ránk, méghozzá kétszeresen is. Nehéz időszak ez, politikusoknak és állampolgároknak, választandóknak és választóknak egyaránt. Polgármesterként én a kampányban tisztességes vitára, a gyűlölködés, mocskolódás és személyeskedés mellőzésére kérem a politikai erőket. Arra, hogy valótlan állításokkal és demagóg vádaskodással ne szennyezzék a közhangulatot.
Ha hozzám hasonlóan becsülik a keszthelyi polgárokat, akkor megtisztelik őket érdemi vitával, igaz érvekkel, és tiszta, egyenes beszéddel.

Ahogy Miniszterelnök úr is elmondta karácsonyi gondolataiban: „A politika segíthet az embereknek abban, hogy jobban éljenek, de abban nem, hogy szebben is éljenek. A saját életét mindenki csak maga teheti szebbé. Jó lenne, ha ez minden magyarnak sikerülne.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Január első napján úgy szokás bízni az újesztendőben, mintha azzal tényleg valami új kezdődne az életünkben. Mintha csak újra a rajtvonalnál állnánk, és az eddigiek nem számítanának, de a jövő év mindig csak azt hozza el számunkra, amit az előző évi tetteinkkel megszolgáltunk. Megállhatunk egy számvetésre, de aztán – ha úgy találtuk, hogy jó irányba haladunk – feladatunk folytatni az eddigi munkát, nem megtagadni a régi cselekedeteket, és tovább építeni, amibe már belevágtunk.

Sok olyan munka van, mely nem jár le évfordulókor, mely nem naptári években mérhető. Ilyen egy ország kormányzása és egy város irányítása is. A politika ugyan ciklusokban kénytelen gondolkodni, ám ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne, ne kellene távolabbra tekinteni, hosszabb időtávra tervezni.

Köszönöm a kitartást, hitet és bizalmat, hogy nekem már tizenkettő év jutott becsülettel szolgálni Keszthelyt – mert szolgálatnak tekintem a munkámat, a keszthelyi polgárok és szeretett városom szolgálatának. A város jövőjéért viselt felelősség nagy terhet, ugyanakkor sok örömmel teli feladatot ró ránk.

Kaptam hideget és meleget ez alatt a tizenkét év alatt, de mindig szívesen dolgoztam együtt bárkivel, akinek ugyanaz volt a célja, mint nekem: hogy Keszthely élhető, biztonságos, jövőt nyújtó és szerethető város legyen lakói számára. Ha a keszthelyi polgárok akarata úgy kívánja, és ha Isten is megsegít, akkor nem ez volt az utolsó újévi köszöntőm polgármesterként, és örömmel folytatom tovább a megkezdett munkát.

Tisztelt Vendégeink!
Kívánok Önöknek és minden keszthelyi polgárnak Kányádi Sándor versével nagyon boldog, egészségben és sikerekben egyaránt gazdag újévet.

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.

Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.

Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Felkérem Manninger Jenő országgyűlési képviselő urat, hogy miután mindannyiunk kezébe pezsgőspohár kerül, mondja el ünnepi pohárköszöntőjét.