Úton lenni Jézussal

2022. április 16. (szombat)

Jézus szenvedésein és kereszthalálán elmélkedtek a hívek a Kármelita Bazilikában. A nagypénteki keresztutat világszerte járják a katolikusok a húsvéti ünnepkörben. Ilyenkor a különböző stációk előtt megállva imádkoznak, elmélkednek. A hívek Jézus útját követik végig a Praetoriumtól a Golgotáig.

A keresztutat a 14. század óta járják a katolikusok. A ferencesek ugyanazon az útvonalon haladtak, amelyen Jézus 2000 évvel ezelőtt vitte a keresztet. Kezdetben a stációk száma változó volt. A 14 állomást az 1700-as évek közepén fogadták el. A keresztút lehetőséget ad az elmélyülésre.

„Különösen most tudom átérezni, hogy milyen nehéz lehetett Jézusnak a keresztúton végigmenni, és mekkora erő kellett, amelyet igazából Istentől kapott. Ahogy itt vagyok a keresztúton, szeretném megérteni, hogy hogyan is tudnám én is ezt a nagy erőt magamhoz venni.” – mondta egy résztvevő, Farkas Nikolett.

Nagypéntek az egyik legcsendesebb nap a katolikus egyházban. Nagycsütörtöktől húsvétvasárnapig nem szól a harang, a csengő és az orgona sem. Ezen a napon nem tartanak teljes szentmisét, a hagyomány szerint maga Jézus, az örök főpap mutatja be az áldozatot. A ministránsok segítsége azonban ilyenkor is fontos.

„Fontos az asszisztencia a részünkről, mint ministránsok részéről. Mivel szentmisén mi csak az utolsó vacsorát éljük át, ezért nekünk a keresztúton Krisztus keresztre feszítését is át kell élnünk.” – emelte ki Magi István ministráns.

A pápák a keresztutak felállításának a jogát kizárólag a ferenceseknek adták, akik másokat is felruházhatnak ezzel. Ahhoz, hogy a keresztút érvényes legyen, mind a 14 állomáson egy-egy fakeresztnek kell lennie. Az egyes jeleneteket ábrázoló képek azonban elhagyhatók. Sok hívő gyermekkora óta járja a keresztutat.

„Mentünk amikor kicsik voltunk, testvéremmel együtt, a szüleimmel keresztutat járni, azért, mert olyankor az ember úgy érzi egyrészt, hogy a Szentföldön jár – tudtuk, elmagyarázták nekünk, hogy az hol van, Izraelben messze, de ha oda nem tudunk elmenni, akkor lélekben ugyanazokat az eseményeket láthatjuk, átélhetjük, amiken az Úr Jézus keresztül ment.” – tette hozzá egy másik résztvevő, Juricsek Magda.

A Kármelita Bazilikában Bacsa Dávid káplán vezette a szertartást. Az atya piros ornátusban járta a keresztutat, ez a vértanúság liturgikus színe. Az egyes stációknál Szűz Mária gondolatait elevenítette fel. A katolikusok számára a keresztút azt jelenti: úton lenni Jézussal.

„Mi is emlékszünk arra, hogy bizony mi is elestünk a keresztünkkel, de fölálltunk a keresztünkkel. Életünknek van célja, mint ahogy Jézusnak is volt célja a Golgota fele, de nem pusztán a halálig, hanem a halálon túl is. A mi életünk sem a halálig tart, hanem az örök életünkkel a halálon túléljük a halált.” – hívta fel a figyelmet Bacsa Dávid, a Kis Szent Teréz Plébánia káplánja.

Nagyszombaton nem tartanak szentmisét, vasárnap azonban már Krisztus feltámadását ünnepelik. Ekkor ér véget a 40 napos böjti időszak is.

Regman Karola – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/9058-uton-lenni-jezussal