Választás 2014

2014. január 29. (szerda)

Az idén három választásra is sor kerül. Tavasszal választunk országgyűlési képviselőket, májusban az Európai Parlamentbe delegálhatunk magyarországi képviselőket, míg ősszel az önkormányzati választásokon adhatjuk le szavazatainkat. Jelentősen megváltozott azonban a választási eljárási jogszabály, így az előző évek gyakorlatára már nem támaszkodhatunk.

Áder János köztársasági elnök bejelentette az országgyűlési képviselők választásának időpontját. Így azt már biztosan tudjuk, hogy az idén először április 6-án járulhatunk az urnákhoz. A Monitor Magazin az új szabályozásról, a megváltozott eljárási rendről, az aktuális technikai feladatokról kérdezzük a Keszthelyi Választási Iroda vezetőjét, dr. Horváth Teréz jegyzőt.

– Az elmúlt hetekben a Nemzeti Választási Iroda a választópolgároknak címezve a választásokkal kapcsolatos nyomtatványt juttatott el a postaládákba. Mi ezzel a teendő?
– Az új választási törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok – akik szerepelnek a központi névjegyzékben – 2014. január 1-jétől kérhetik a nemzetiségi névjegyzékbe vételüket, szavazáshoz segítséget igényelhetnek, és megtilthatják adataik kiadását a jelölő szervezeteknek, jelölteknek. Ezeknek a regisztrációs lehetőségeknek az egységes nyomtatványát kapták meg a választópolgárok. Ezen a nyomtatványon kérhetik egyfelől nemzetiséghez tartozásuk bejegyzését – amennyiben a tizenhárom elismert magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozónak vallják magukat – és a választást megelőző 16. napig azt is, hogy az országgyűlési választáson pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhassanak. Ugyanezen a nyomtatványon igényelhetnek segítséget a fogyatékossággal élők. A vakok és gyengén látók kérhetik Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben vagy a mozgóurnás szavazás során, a mozgásukban akadályozott szavazók igényelhetik akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását, valamint igényelhető a választási tudnivalókat bemutató, egyszerűsített írásos tájékoztató is. (Természetesen az új törvény továbbra is lehetővé teszi, hogy amennyiben a szavazó egészségi állapota miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényeljen, valamint továbbra is van lehetőség arra, hogy a szavazó a szavazólap kitöltéséhez az általa választott segítő vagy a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét vegye igénybe.)
– Emellett ugyanezen a formanyomtatványon van lehetősége a választópolgárnak arra is, hogy személyes adatai védelmében megtiltsa, hogy adatait a választási szervek kiadják a jelölő szervezeteknek. A kampánycélú adatkiadás mellett lehetősége van minden polgárnak arra is, hogy megtiltsa személyi adatainak kiadását közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), piackutatás, tudományos kutatás, közvélemény-kutatás céljából. Mindezeket a lehetőségeket ez a nyomtatvány tartalmazza, érdemes tehát figyelmesen átolvasni.

– A kitöltött nyomtatványokat hol és hogyan lehet regisztrációra benyújtani?
– A kérelem – amely egyébként bármikor módosítható, illetve kérhető a korábbi regisztráció törlése is – kitölthető elektronikus úton is a www.valasztas.hu vagy ügyfélkapu-azonosítással a www.magyarorszag.hu oldalon. A nyomtatvány – ha nem érkezett meg a postaládába – letölthető ugyanezen oldalakról, másolható, vagy a hivatal portájáról is elvihető. A kitöltött nyomtatvány benyújtható levélben vagy személyesen a lakcím szerinti helyi választási irodának, így Keszthelyen a városházán (Fő tér 1., fszt. 5. sz. irodában). Választási irodánk ügyintézője a személyesen behozott kérelmeket a kérelmező iratai alapján ellenőrzi, és a feltüntetett adatokat összeveti a központi névjegyzék adataival. Ha eltérést tapasztal, a helyszínen lehetőség van még a kérelem adatainak javítására, kiegészítésére. Amennyiben nincs mód az azonnali áttekintésre, a kérelem átvételéről az ügyintéző igazolást ad ki. Hivatalunk a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket a beérkezéstől számított öt napon belül bírálja el. Ez a határidő a választás kitűzését követően úgy módosul, hogy a 16 óráig beérkezett kérelmeket már a beérkezés napján el kell bírálnunk.

– Milyen intézkedéseket hozhat a helyi választási iroda a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek esetében?
– Ha a kérelem az előírásoknak megfelelően lett kitöltve, az abban szereplő adatok pontosan megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal, a helyi választási iroda helyt ad a kérelemnek, rögzíti a regisztrációt, és erről értesíti a választópolgárt az általa megjelölt elérhetőségen. Fontos tudni, hogy akár egyetlen betű eltérés is a kérelem elutasítását vonhatja maga után. Gyakori hiba, hogy a dátum és az aláírás hiányzik a nyomtatványról. Ez esetben egyértelműen el kell utasítani a kérelmet. Kérem ezért a választópolgárokat, hogy a kitöltésre vonatkozó útmutatót figyelmesen szíveskedjenek áttekinteni. Külön felhívom a figyelmüket a személyes adatok és a kérelem tárgyára vonatkozó rész pontos kitöltésére. A hivatal döntését legkésőbb a meghozatalt követő napon magyarországi címre tértivevényes küldeményként postázza. Ha értesítési címet nem jelöltek meg, a döntést a kérelmezőnek a személyi és lakcímnyilvántartásban bejelentett lakcímére küldjük meg.

Keszthelyen a választási iroda feladatait a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A választási iroda tagjai személyesen ügyfélfogadási időben, telefonon pedig a 06-83/505-507-es számon érhetők el. Emellett a választásokkal kapcsolatos aktuális információk a város honlapjára (www.keszthely.hu) is folyamatosan felkerülnek.

(forrás: Monitor Magazin www.monitomagazin.hu)