Változások a keszthelyi városházán

2012. október 26. (péntek)

A közszférát általánosan érintő törvényi változások következtében a polgármesteri hivatal teljes átszervezésére kerül sor az év végéig. A létszámleépítés elkerülhetetlen: az állami finanszírozás várhatóan csak 36 fős hivatal működtetését tenné lehetővé Keszthely városában.

Hosszas előkészítő folyamat eredményeképpen, a hivatali munkakörök részletes vizsgálatát és átalakítását követően tizennyolc álláshely szűnik meg a jelenlegi 95-ből – a kötelező szakmai feladatok maradéktalan ellátása mellett. Január elsejével a városházáról huszonöt ember kezdi meg munkáját a járási hivatalban; az ő munkaviszonyuk folyamatos, áthelyezéssel kerülnek a kormányhivatal foglalkoztatotti állományába, jobbára az eddig is ellátott államigazgatási feladataikkal együtt. A polgármesteri hivatal így január elsejétől 52 fős létszámmal, és a járáshoz átcsoportosított hatáskörök miatt kevesebb feladattal működik tovább, egyes szervezeti változások azonban már november 1-jével megkezdődnek. A létszám további csökkentése esetén már sérülne a zavartalan szakmai feladatellátás, ezért az állami finanszírozás feletti működési kiadásokat az önkormányzat törekszik költségvetésében kigazdálkodni. A munkakörök megszüntetésével járó költségeket a hivatal pályázati forrásból kívánja finanszírozni.

Ruzsics Ferenc polgármester csütörtökön hivatali értekezlet keretében tájékoztatta munkatársait a közeljövőben lezajló folyamatokról. Mint mondta, amely esetekben lehetett, igyekeztek a nyugdíjazáshoz igazítani a felmondásokat, valamint olyan álláshelyeket megszüntetni, melyek jelenleg nincsenek betöltve. Hangsúlyozta: lehetőségeihez mérten próbál segítséget nyújtani a további elhelyezkedésben.

A hivatali átszervezés a munkakörök racionalizálásán túl érinti az egyes osztályok szervezeti felépítését, ésszerűsíti a felelősségi és hatásköröket, valamint rövidíti a hivatali utat, így várhatóan az ügyintézés idejét is.