Változik a segélyezési rendszer

2015. március 3. (kedd)

A szociális biztonság erősítését szolgálja, hogy márciustól két helyről kérhetnek az érintettek támogatást: a jövedelemkompenzációs keret elosztásáról a járások, a kiadáskompenzáló támogatásokról – mint például a lakásrezsi kiegészítése – a helyi önkormányzatok döntenek.

Márciustól válltozik a szociális ellátórendszer. A kormányzat törekvése, hogy minél több ember jusson munkához, de adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor a bajba jutott családok támogatásra szorulnak, elsősorban rajtuk kíván az eddigieknél célzottabban segíteni a korszerűbb rendszer.

Március elsejétől az önkormányzatok maguk dönthetnek a szociális keretek elosztásáról és a támogatási formákat is maguk határozhatják meg. A szociális biztonság erősítését szolgálja, hogy márciustól két helyről kérhetnek az érintettek támogatást: a jövedelemkompenzációs keret elosztásáról a járások, a kiadáskompenzáló támogatásokról – mint például a lakásrezsi kiegészítése – a helyi önkormányzatok döntenek.

A pénzbeli ellátási formák közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) megmarad, az eddigi „rendszeres szociális segély” azonban megszűnik, és helyette bevezetésre kerül az „egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás”.

A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a következők:
– aktív korúak ellátása,
– időskorúak járadéka,
– ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
– közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A változás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.

Az ellátásokkal kapcsolatos kérelmek a továbbiakban a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, a közös önkormányzati hivataloknál, a kormányablakoknál, a járási hivataloknál, valamint a települési ügysegédeknél is benyújthatók.

A március elsejétől benyújtott kérelmek – a vonatkozó törvényi szabályok szerint – az illetékes járási hivatalhoz továbbításra kerülnek, az állampolgároknak ezzel kapcsolatban egyéb teendőjük nincs. A benyújtandó okiratok köre, valamint a formanyomtatványok nem változnak.Az ellátások folyósítása a továbbiakban bankszámlára, vagy lakcímre történő utalással, vagyis postai úton történhet, házipénztárból történő kifizetésre nincs lehetőség. A járási hivatal munkatársai, valamint a településeken járási ügyfélszolgálatot biztosító állandó és ideiglenes ügysegédeink is várják a hozzájuk forduló állampolgárokat.

(Forrás: Zala Megyei Kormányhivatal, Keszthelyi Televízió www.tvkeszthely.hu)