Várható eredmények és jövő évi tervek

2013. december 18. (szerda)

Sportcentrum lesz a KRESZ park, pályázat iskola-felújításra. Emellett az önkormányzat gazdasági társaságainak várható eredményéről tájékozódott többek közt ez évi utolsó soros ülésén a keszthelyi képviselő-testület.

Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában álló társaságok adtak tájékoztatást az év végi várható eredményükről a képviselő-testület felé. A VÜZ Nonprofit Kft., a HUSZ Nonprofit Kft., a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. valamint a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. tájékoztatóit tudomásul vette a testület.

A képviselők meghatározták következő év első félévi munkatervüket, mely tartalmazza jövő év júniusáig az ülések tervezett időpontját, az egyes előterjesztések előkészítéséért felelős személyek, továbbá az előterjesztést megtárgyaló bizottságok nevét is.

Többfunkciós ifjúsági és sportcentrumot hoznak létre a jó ideje elhagyatott Lovassy és Ady utcák közt elterülő ifjúsági és KRESZ parknál. A Mazsola Kerékpáros Sportegyesület az épületek felújítását követően kerékpáros információs pontot és edzőtermet alakítana ki. A bérlő rendbe tenné a sportpályát és a KRESZ parkot is, amely létesítményeket térítésmentesen használhatnák a sportolni vágyók.

Pályázatot ad be a város az Asbóth Sándor Szakképző Iskola energiahatékonysági korszerűsítésére. Sikeres pályázat esetén nyílászárócserét, hőszigetelést és a fűtőberendezés korszerűsítését valósíthat meg az intézmény.

Tájékoztatót fogadtak el a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás működéséről. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ez év nyarától a székhely önkormányzat, Keszthely látja el. A társulás végzi a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetését, biztosítja a házi segítségnyújtást és elvégzi az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait. A társulás jelenleg is több folyamatban lévő nyertes pályázat megvalósítója a kistérségben.

Éves kötelezettségének eleget téve nyilatkozott az MNV Zrt. felé a testület a HEMO épületének hasznosításáról és működtetéséről. Az önkormányzat 2011-ben kapta meg a Honvédelmi Minisztérium épületét, azzal a feltétellel, hogy az ott székelő Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub működését biztosítja az épületben. A városatyák továbbra is támogatják az ottani helyiségeket használó civil szervezeteket, kulturális csoportokat.

A testület 2014. évi „Helikoni ünnepségek” megrendezéséhez a szervezés előkészületeinek megkezdése érdekében az alapítvány számára szükséges támogatási összegnek már az idei évben történő átadásáról is döntött.

Keszthely Város Jegyzője javaslatára a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozóan 2014. január 1-jétől hatályos hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait rögzítő szabályzatot is is elfogadtak a képviselő-testület tagjai.