Városnapi ünnepség elismerésekkel

2014. június 1. (vasárnap)

A Zalai Szimfonikusok koncertjével csütörtökön este kezdődött az idei – 767 éves – Keszthely város-napi ünnepségsorozat a Balaton Színházban.

Kulturális rendezvényekbe illeszkedve pénteken délután tartotta hagyományos ülését Keszthely Tiszteletbeli Magisztrátusa, mégpedig azzal a céllal, hogy az eddigi eredmények alapján segítse a város fejlődését. Szombaton indították a triatlon-versenyt, majd a szentmise után kora délután kezdődött a képviselő-testület ünnepi ülése, melyen Ruzsics Ferenc polgármester – egészségügyi okok miatti – távollétében Pálinkás Róbert alpolgármester üdvözölte a jelenlévőket.

Ezt követően a Tiszteletbeli Magisztrátus képviseletében dr. Török Lajos számolt be az előző napi megbeszélésről. Elöljáróban hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős és látványos fejlődés történt Keszthelyen, az elmúlt években is számos jó irányú változásra került sor. A városközpont, a Balaton-part fejlesztése, valamint a Manninger Jenő országgyűlési képviselő segítségével megvalósult úthálózat-beruházások egyaránt sokat „tettek” Keszthelyért. Tennivaló azonban még akad bőven, mint megjegyezte, aggodalomra ad okot, hogy a Balaton-parti rekonstrukció nem fejeződik be a szezonra, a Balaton és Hullám Szálló romos állapota pedig még mindig nem rendeződött. Ígéretet kaptak arra is, hogy a város közelmúltban kialakított, sok panaszt kapott közlekedési rendjét felülvizsgálják. Felvetődött az is, hogy a Fő téren csak estefelé lehet rendezvényt tartani, mert a burkolat visszaveri a hőt. Dr. Török Lajos beszélt a sportéletről is, mondván, a verseny- és szabadidősport egyaránt fejlesztésre szorul, mindehhez és az újabb kiváló eredményekhez létesítményekre is szükség lenne. Hangsúlyozta, hogy mindezt jobbító szándékkal tették szóvá, s segítik a fejlesztéseket. Pálinkás Róbert válaszában megjegyezte, hogy a város eddig más beruházásokra fordította a pénzét, de a jövőben a sportot is kiemelt területként kezeli. Ezután Kukorelly Pál a fiatalok Keszthellyel kapcsolatos pályázatait értékelte, majd felolvasták Ruzsics Ferenc levelét. A polgármester ebben a hagyományok szerint az elmúlt évet, illetve ezúttal az elmúlt ciklus eredményeit értékelte. Hosszan hangsúlyozta a városban megvalósult infrastrukturális és turisztikai fejlesztéseket, melyek jobb, szebbé tették Keszthelyt. Kiemelte: a foglalkoztatás és az idegenforgalmi szálláshely-teremtés terén nem igazán sikerült előbbre lépni, ezeket a jövő fontos feladatainak tartják.

Levele felolvasását követően átadták a városi elismeréseket. Keszthely Városért posztumusz díjat kapott Dallos Csaba, a GESZ áprilisban elhunyt vezetője. Suba Andor Ferencné, a Keszthelyi Kórház dolgozója Keszthely Város Egészségügyéért kitüntetésben, dr. Bertalan Zoltán a táncpedagógia területén végzett munkájáért Keszthely Város Szolgálatáért címben részesült. Ugyancsak ezt a kitüntetést kapta Pém Árpád pedagógus, a sportért végzett munkájáért. A Karmelhegyi Boldogasszony Karitas Csoport a Keszthely Város Szociális Ellátásáért címet vehette át.

(forrás, fotó: Monitor Magazin www.monitormagazin.hu)

Ruzsics Ferenc ünnepi köszöntője

Tisztelt Egyházi és Világi Méltóságok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sok szeretettel üdvözlöm valamennyijüket. Sajnálom, hogy most nem tudom fizikailag is Önökkel együtt ünnepelni a Város Napját.
A hagyományok szerint a városnapi ünnepi képviselő-testületi ülésen minden évben összefoglalom az önkormányzat elmúlt egy évben végzett munkáját. Eredményekről és további tervekről szólok ilyenkor, elmondom, hogy mit értünk el és mire törekszünk még Keszthely városa, a keszthelyi polgárok érdekében. Ezt most is megteszem, ebben a rendhagyó formában.

Engedjék meg, hogy most nem csupán a legutóbbi esztendőt foglaljam össze, hanem az elmúlt négy évet is. Nem titok, nyilván tudják, miért választom ezt az összegzést: idén választási év van, háromszorosan is. Eddig már kétszer kinyilvánították a magyar emberek, hogy támogatják a megkezdett munka folytatását, és a keresztény, konzervatív értékek mellett tették le a voksukat. A helyi mellett az országos és európai politika alakulása mindannyiunk életét meghatározza, hol kisebb, hogy nagyobb mértékben. Bár én elsősorban nem politikusnak tartom magam, hanem a városát polgármesterként szolgáló és szerető embernek, a négyéves ciklikusság nekem is éppúgy meghatározta munkámat.

Számot vetek tehát egyfelől magamnak, és egyben összefoglalom Önöknek is, hogy egy csokorban lássák, lássuk, mennyit fejlődött Keszthely városa az elmúlt négy évben – hogy ne raboljam sokáig az idejüket, csak címszavakban.

2010-ben megújult a város bölcsődéje. Új játszótér épült a Balaton-parton, mely azóta is kedvelt helye a kisgyermekes családoknak. Az elmúlt évek legjelentősebb iskolafejlesztéseként több mint kétszázmillió forintból tettük XXI. századivá a VSZK főépületét és kollégiumát. Elkészült és birtokba vehette a lakosság a Csik Ferenc tanuszodát. A volt mozi épületében megnyitott a Mozgás Háza sportlétesítmény.

2011-ben megkezdődtek a belváros nagyszabású megújításának munkálatai, és nyertünk a második ütemre is további félmilliárd forintot. Elkészült a Zámor térség csapadékvíz-elvezetését biztosító záportározó rendszer felújítása. Önkormányzati tulajdonba került a HEMO épülete. Korszerű aneszteziológiai, intenzív terápiás és sürgősségi eszközöket kapott a városi kórház. Jelentős taneszköz-beszerzések történtek a keszthelyi intézményekben. Új körfogalom épült a Kossuth, Deák és Szent Miklós utcák csomópontjában.

2012-ben átadhattuk a lakosságnak a két legjelentősebb beruházásunk eredményét: a Balaton-part új pompájában fogadta az idegenforgalmi szezont, és júliusban a megszépült Fő teret is birtokba vehették a keszthelyiek. Megnyílt a Festetics-kastély pálmaháza. A Balatoni Múzeum (mely az „Év múzeuma” címet is elnyerte) többlépcsős fejlesztést valósított meg, megújult az állandó kiállítása, és látogatóbarát elemekkel bővült a kínálata. Korszerűsödött és akadálymentessé vált a keszthelyi földhivatal. Felújított tangazdasági sertéstelepet adtak át a Georgikonon.

2013-ban a belváros-rehabilitáció második üteme is befejeződött. Százmillió forintos pályázatot valósított meg a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda a térség marketingmunkája és a kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében. Egészségfejlesztési iroda kezdte meg működését a kórházban.
Megnyílt a Georgikon Majormúzeum élménygazdasága. Új sétányszakaszok épültek a Helikon strand melletti területen és a Városi strandon. Elkészült a 71-es főút Keszthelyt elkerülő szakasza. A kormány segítségével megszabadult a város csaknem 750 millió forint adósságtól.

Idén, 2014-ben az alábbi fejlesztések vannak folyamatban: zajlik a Balaton-part fejlesztésének második üteme. Hamarosan a városon átvezető kerékpárút létesül. Korszerűsítjük, ezáltal költséghatékonyabban fog működni a keszthelyi közvilágítás. Új autóbusz-pályaudvar épül és megújul a vasútállomás. Kétmilliárd forintból fejlődik a város legjelentősebb, európai hírű épületegyüttese, a Festetics-kastély, és a projekt keretében megújul az Amazon szálló épülete is. Még színvonalasabb szolgáltatást nyújt a Keszthelyi Kórház a térség lakosai és a hozzánk érkező turisták számára: már elkészült az új, korszerű rehabilitációs osztály, emellett hamarosan tovább fejlődik a járóbeteg- és diagnosztikai ellátás, jelentős eszköz- és műszerbeszerzések várhatók.

Itt tartunk most. Úgy gondolom, elvitathatatlan, hogy jelentős eredmények születtek az utóbbi években.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Nem szeretném azonban, ha azt gondolnák: „csak a szépre emlékezem” az elmúlt négy esztendőből. Azért, hogy az éremnek ne csak az egyik, a fényesebbik oldalát mutassam, lássuk mi az, amit még nem sikerült megvalósítanunk, pedig törekedtünk rá.

Szívfájdalmam, hogy a foglalkoztatottságot nem sikerült olyan mértékben növelni, mint ahogy arra szükség lenne. Szerettük volna, ha termelő üzemek telepednek meg, idegenforgalmi vállalkozások indulnak a városban, amelyek tucatjával teremtenek munkalehetőséget a keszthelyiek számára. Tudom ugyanakkor, hogy a munkahelyteremtés nem, illetve csak közvetetten az önkormányzat feladata. Hiszem, hogy a turisztikai célokat is szolgáló fejlesztéseink (mint például a belváros, vagy a Balaton-part megújítása), illetve infrastruktúra-fejlesztő beruházások (mint mondjuk az inkubátorház létesítése) előkészítik a terepet a kedvező változások számára.

A hiányosságok közt tartom számon továbbá, hogy nem sikerült érdemben bővíteni a város idegenfogalmi szálláshelyeinek számát. Ez az előző kritikával is összefügg, hiszen ha egy vagy több színvonalas szálloda épülne a városban, az több, az idegenforgalomban, vendéglátásban képzett keszthelyi szakember és családja számára biztosítana megélhetést. Erre egyébként most kedvező lehetőségek nyílnak az önkormányzat számára a Balaton-törvény legutóbbi módosításával, illetve a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv remélt változtatásával.

Nem tudni még, mit hoz számunkra a 2014-2020-as uniós ciklus. Az előző fejlesztési időszakot a támogatások tekintetében Keszthely maximálisan, a többi magyarországi városhoz képest kiemelkedően jól kihasználta. Hasonlóan szeretnénk, erre készülünk az elkövetkező időszakban is, legfontosabb célként megjelölve a munkahelyteremtést és befektetés-ösztönzést. Ezekért a célokért szívesen dolgozom tovább, újabb öt évet, ha megkapom rá a felhatalmazást.

Kedves Hölgyeim és Uraim!

Egészségi állapotom miatt személyesen nem tehetem meg, ám az idei kitüntetetteknek ezúton gratulálok, és köszönöm meg a város érdekében végzett áldozatos és kiemelkedő munkájukat. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem magisztereinknek az építő kritikát és az imént elhangzott véleményüket. Kívánok továbbá mindannyiuknak kellemes szórakozást a városnapi ünnepségsorozat programjain.

Isten áldja meg valamennyiüket.
Tisztelettel: Ruzsics Ferenc polgármester