VÜZ Kft.: újratervezés a költséghatékonyság jegyében

2011. január 28. (péntek)

Januári soros ülésén a keszthelyi képviselőtestület tárgyalt többek között az önkormányzati tulajdonú Városüzemeltető (VÜZ) Kft. tavaly elvégzett átvilágításának vizsgálati anyagáról és a szakértői anyag megállapításairól.

Az átvilágítást végző Németvölgy Consulting Kft. elemezte a VÜZ Kft. tevékenységeit, szervezeti felépítését, jövedelemtermelő képességét és likviditási helyzetét. Önkormányzati egyszemélyes kft-ként a VÜZ speciális helyzetben van: nem csak profitorientált tevékenységeket végez, hanem olyan közszolgáltatásokat is ellát, melyek nem minden esetben nyereségesek. A vizsgálat eredményei alapján azonban a működése racionalizálható: átszervezés megvalósításával a cégnél a jelenleginél nagyobb költséghatékonyság érhető el. A szakértők tanácsadó programot dolgoztak ki a társaság pénzügyi helyzetének javítására, a likviditási problémák kezelésére és a nyereségesség lehetséges növelésére.
Ezek alapján hozta meg döntését az önkormányzat: a VÜZ Kft. ügyvezetőjének a szakértői jelentésben foglalt javaslatok figyelembevételével kell elkészítenie a 2011. évi üzleti tervét, melyet a Németvölgy Consulting Kft. szakmai szempontból ellenőriz majd.

Döntött a testület arról, hogy részt vesz a 2011. évi közfoglalkoztatási programban. Egy ehhez hasonló, ám decemberben megszűnt program során tavaly a polgármesteri hivatal és több keszthelyi intézmény munkáját is segítették munkavállalók, akik bérét állami támogatással fizette az önkormányzat. Idén körülbelül 60 fő foglalkoztatását tervezi a város.

A képviselőtestület ismét kinyilvánította, hogy elkötelezett a lakhatási problémák megoldása mellett, ám mivel jelenleg nincs pályázati kiírás, mely támogatná szociális bérlakások építését, ezért a képviselők arról határoztak, hogy az igénylőkkel egyeztetve más településen kisebb értékű ingatlanokat vásárolnak e célra. Emellett a hivatal szakemberei természetesen továbbra is figyelemmel kísérik a forráslehetőségeket.

Rendeletet alkotott az önkormányzat a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről; ezt az anyakönyvekre vonatkozó törvényerejű rendelet módosítása indokolta. A helyi jogszabály kimondja, hogy míg a hivatali helyiségekben és munkaidőben történő házasságkötés továbbra is ingyenes, ettől eltérő igények esetében minimális díjat kell fizetnie a házasulandóknak. Eddig az önkormányzat által biztosított többletszolgáltatások (hétvégi helyiséghasználat és rezsiköltség, az anyakönyvvezető munkaidőn túli rendelkezésre állása) díjmentesek voltak.

Keszthely Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal a Városüzemeltető Kft. beruházási hitelfelvételéhez a főtér rehabilitációjához kapcsolódva. Mint ismeretes, a belváros pályázati támogatással megvalósuló, nagyszabású megújításának projektmenedzsment feladatait a VÜZ Kft. látja el, valamint konzorciumi partnerként is részt vesz a beruházásban.

Pályázati támogatást kíván igénybe venni a város nemzetközi folkfesztivál megrendezéséhez, melynek keretében Keszthely testvértelepüléseiről érkeznek művészeti csoportok. A nagyszabású, turisztikai vonzerővel is rendelkező programra 180 fő meghívását tervezi a város. A pályázat 100 százalékos támogatású.

Zárt ülésen egyedi lakásügyekről és sportolói kitüntetések odaítéléséről határoztak a képviselők.