Adócsoport

Telefonszám:+36 83/505-549
Fax szám:+36 83/505-521

Feladatai:

Az adócsoport feladata az önkormányzat által működtetett helyi adók kezelése, ideértve a nyilvántartás, kivetés, beszedés illetve behajtás feladatait. Adóigazolásokat -, valamint jogszabályon alapuló esetekben adó- és értékbizonyítványt állít ki (hagyatéki eljárás, végrehajtás stb.).

Előzőeken túlmenően eljár az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos végrehajtási ügyekben.

Keszthely Város Önkormányzata öt helyi adónemet vezetett be.

  • építményadó: nem lakáscélú építmények után fizetendő adó,
  • magánszemélyek kommunális adója: lakáscélú építmények után fizetendő adó,
  • iparűzési adó: az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után fizetendő adó,
  • idegenforgalmi adó: szálláshely hasznosítók által beszedendő tartózkodási idő után járó adó,
  • telekadó: az önkormányzat illetékességi területén lévő 2000 m2 területet meghaladó belterületi beépítetlen telek után fizetendő adó

Ezen túl az adócsoport feladatai közé tartozik a gépjárműadó megállapítása és beszedése, mely jelenleg a BM által szolgáltatott adatok alapján kerül megállapításra.

2005-től került bevezetésre a környezetterhelési díj részeként a talajterhelési díj, melyet a közcsatornára rá nem csatlakozott építmények tulajdonosainak kell fizetni önadózás formájában. A díjat a következő év március 31-ig kell megfizetni, illetve bevallani.

Az I. fokú adóigazgatási eljárásban a korábbi illetékbélyeggel lerovandó költségek helyett bankszámlára kell az illetéket befizetni.

Rendeletek:

Adó számlák:

Építményadó: 11749039-15432711-02440000

Kommunális adó: 11749039-15432711-02820000

Telekadó: 11749039-15432711-02510000

Iparűzési adó: 11749039-15432711-03540000

Gépjárműadó: 11749039-15432711-08970000

Idegenforgalmi adó: 11749039-15432711-03090000

Bírság: 11749039-15432711-03610000

Talajterhelési díj: 11749039-15432711-03920000

Késedelmi pótlék: 11749039-15432711-03780000

Egyéb bevételek: 11749039-15432711-08800000

Idegen bevételek: 11749039-15432711-04400000

Termőföld bérbeadás: 11749039-15432711-08660000

Illeték: 11749039-15432711-03470000

Magánfőzött párlat adó: 11749039-15432711-04950000