Emberi Erőforrások Bizottsága ülés

2022. május 24. (kedd) 14:00

Napirend

1. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emlékmű állítás rendjéről szóló 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenysége

3. Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról, valamint tájékoztató a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről

4. Beszámoló a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi tevékenységéről

5. Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi tevékenységéről

6. Beszámoló a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány 2021. évi tevékenységéről

7. Beszámoló a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Támogató Szolgálata keszthelyi intézményének 2021. évi tevékenységéről

8. Tájékoztató a Magyar Református Egyház Zsinati Iroda által fenntartott Filemon Támogató Szolgálat 2021. évi tevékenységéről

9. Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 2021. évi tevékenységéről

10. Beszámoló Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 2021. évi tevékenységéről

11. Tájékoztató Keszthely Város Idősügyi Tanácsa 2021. évi tevékenységéről

12. Tájékoztató Keszthely Város Ifjúsági Kerekasztala 2021. évi tevékenységéről

13. Tájékoztató Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről

14. Támogatási kérelmek (bizottsági)

15. Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatának és szakmai programjának jóváhagyása

16. Települési támogatás (eseti ellátás) kérelmek (zárt)