Emberi Erőforrások Bizottsága ülés

2022. október 25. (kedd) 14:00

N a p i r e n d

1. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása

4. Kültéri kézilabda pálya építése tárgyában hozott 321/2021. (XII.9.) számú képviselőtestületi határozat módosítása

5. Javaslat a Sörház utca átnevezésére

6. A Keszthelyi Életfa Óvoda 2022/2023. évi munkatervének véleményezése

7. Támogatási kérelmek (bizottsági)

8. Javaslat a „Pro Cultura Keszthely” kitüntető cím adományozására (zárt)

9. Egyedi lakásügyek (zárt)

10. Települési támogatás (eseti ellátás) kérelmek (zárt)