Képviselő-testület ülés

2019. július 9. (kedd) 11:00

Napirend

1. A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

3. Az eFOP-4.1.8-16-2017-00090 kódszámú „Közösségünk közösségi terei” című pályázat támogatása II.

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

S1. A „Keszthely hazavár! – ifjúságot segítő támogatási program” című EFOP-1.2.11-16-2017-00023 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan „a projekt I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” elnevezésű eljárás

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester

4. A „Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése” című TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás II.

Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester