Képviselő-testület ülés

2022. április 28. (csütörtök) 18:00

Napirend

1. Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Előterjesztő: Nagy Bálint polgármester

2. A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Nagy Bálint polgármester

3. Vagyonhasznosítási ügyek – Az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet-tervezet)

Előterjesztő: Nagy Bálint polgármester

4. Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről, valamint Keszthely Város Önkormányzata 2022. I. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Nagy Bálint polgármester

5. Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata felülvizsgálata

Előterjesztő: Nagy Bálint polgármester

6. A Keszthelyi Életfa Óvoda átszervezése

Előterjesztő: Nagy Bálint polgármester

Interpelláció(k)

Egyéb ügyek

7. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

8. A VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása

9. A Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése a Keszthely, Balaton-part városfejlesztési komplex program keretében megvalósuló fejlesztéseket érintően

10. A „TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú és „Keszthely Zöld Város” című pályázat kivitelezőjének kiválasztására” kiírt közbeszerzési eljárás lezárása

11. Ebrendészeti és gyepmesteri telep működtetéséhez kapcsolódó feladatok módosítása

12. MVM Optimum Zrt. kérelme

13. Javaslat közterület elnevezésére

14. A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása (zárt)

15. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, továbbá a Balaton-part városfejlesztési komplex program megvalósítása (zárt)

16. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt)

17. Egyedi lakásügyek (zárt)

Letölthető dokumentumok

Meghívó Meghívó
94 Kb pdf
Jegyzőkönyv A_20220428_KT_nyilt_jkv
2.24 Mb pdf
Előterjesztés 00_Alpm két ülés közti táj.
114 Kb pdf
Előterjesztés 00_Bizottsági összesítï
147 Kb pdf
Előterjesztés 00_EEB_átruházott felj.
108 Kb pdf
Előterjesztés 00_HUSZ Kft. HaviTájékoztató 2022.04.
117 Kb pdf
Előterjesztés 00_Jogszabálytájékoztató
51 Kb pdf
Előterjesztés 00_Lejárt határozatokról táj.
303 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM két ülés közti táj.
123 Kb pdf
Előterjesztés 00_PM átruházott döntések
241 Kb pdf
Előterjesztés 00_PÜB_átruházott felj.
64 Kb pdf
Előterjesztés 00_VSB_átruházott felj.
213 Kb pdf
Előterjesztés 00_VÜZ Kft. 2022. I.negyedévi táj.
154 Kb pdf
Előterjesztés 01_elïterjesztés
456 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_A_tájékoztató
79 Kb pdf
Melléklet 01_melleklet_B_tájékoztató
1.05 Mb pdf
Melléklet 01_melleklet_rendelet mellékletei
1.01 Mb pdf
Melléklet 01_melleklet_rendelettervezet
127 Kb pdf
Előterjesztés 02_Környezetvédelmi rend.mód.
374 Kb pdf
Melléklet 02_melleklet_Helikon Liget Egyesület véleménye
50 Kb pdf
Melléklet 02_melleklet_Ibrahimkhail Yema Ede kérelme
168 Kb pdf
Melléklet 02_melleklet_Keszthelyi Környezetvédï Egyesület véleménye
61 Kb pdf
Melléklet 02_melleklet_KÉVE véleménye
126 Kb pdf
Melléklet 02_melleklet_Rendïrkapitányság észrevétele
42 Kb pdf
Melléklet 02_melleklet_jegyzïi feljegyzés törv.ellenj.elmaradásáról
42 Kb pdf
Előterjesztés 03_Vagyonhasznosítási ügyek_önk.törzsvagyon átmin.rend.mód.
2.95 Mb pdf
Előterjesztés 04_2021. évi belső ell. tev. és 2022. I. n.évi ell. táj.
4.15 Mb pdf
Előterjesztés 05_Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata
1.40 Mb pdf
Előterjesztés 06_Keszthelyi Életfa αvoda átszervezése
1.61 Mb pdf
Előterjesztés A_07_HVB tagjainak megválasztása
157 Kb pdf
Előterjesztés 08_Volánbusz 2021. évi beszámoló
3.13 Mb pdf
Előterjesztés 09_HÉSZ módosítás Balatonpart
634 Kb pdf
Előterjesztés 10_Zöld város projekt közbeszerzési eljárás lezárása
4.21 Mb pdf
Előterjesztés 11_Ebrendészeti és gyepmesteri telep m√k.kapcs.feladatok mód.
285 Kb pdf
Előterjesztés 12_MVM Optimum Zrt. kérelme
1.29 Mb pdf
Előterjesztés 13_Javaslat közterület elnevezésére
1.06 Mb pdf
Előterjesztés S1_Emléktábla állítás gróf Festetics Pál tiszteletére
640 Kb pdf
Előterjesztés S2_Pályázat benyújtása TOP_151
2.87 Mb pdf
Előterjesztés S3_Kertváros csapadékvíz közbeszerzési eljárás megindítás
261 Kb pdf
Interpelláció Molnár Tibor képviselï interpellációja
69 Kb pdf
Határozat 089-2022 (IV.28.) TOP-1.5.1-20 pály.benyújtása_2021-27 terv.időszak strat.és projektszintű előkész.
69 Kb pdf
Határozat 090-2022 (IV.28.) környezetvédelmi rend.mód.kezdem.
57 Kb pdf
Határozat 091-2022 (IV.28.) Bem u.21. 508-A-3_A-4_C-2 ingtlanok értékesítése
72 Kb pdf
Határozat 092-2022 (IV.28.) 0203-2 hrsz. ingatlan forgalomképes üzleti vagyoni körbe sorolása
73 Kb pdf
Határozat 093-2022 (IV.28.) 2021. évi belső ell. tev.táj.
52 Kb pdf
Határozat 094-2022 (IV.28.) 2022. I. n.évi belső ell. tev.táj
50 Kb pdf
Határozat 095-2022 (IV.28.) Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
1.31 Mb pdf
Határozat 096-2022 (IV.28.) Életfa Óvoda átszervezése_Kísérleti u-i Tagóvoda műk. szünetelt.
268 Kb pdf
Határozat 097-2022 (IV.28.) HVB tagjainak megválasztása_anonimizált.
65 Kb pdf
Határozat 098-2022 (IV.28.) VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évi beszámoló
60 Kb pdf
Határozat 099-2022 (IV.28.) HÉSZ mód. kezdem_Balaton-part fejl. II.
68 Kb pdf
Határozat 100-2022 (IV.28.) TOP-2.1.2-15_Zöld város projekt kivitelező kiválaszt. közbesz.elj.lezárása
126 Kb pdf
Határozat 101-2022 (IV.28.) Ebrendészeti és gyepmesteri telep műk. kapcs.feladatok mód.
79 Kb pdf
Határozat 102-2022 (IV.28.) MVM Optimum Zrt. megállap. mód. támogatása
63 Kb pdf
Határozat 103-2022 (IV.28.) közterület elnevezése_Hattyú utca_4068-1_4068-4 hrsz. közút
60 Kb pdf
Határozat 104-2022 (IV.28.) Emléktábla állítás gróf Festetics Pál tiszteletére
61 Kb pdf
Határozat 105-2022 (IV.28.) Kertváros csapadékvíz elvezetés közbesz.elj. kiírása
97 Kb pdf